Afgrænset individuel konsultation

Her kan du læse om afgrænset individuel konsultation.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Afgrænset individuel konsultation (0112)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 205,30 kr.

Speciale 62: 218,46 kr.

Målgruppe

Alle patienter, der er indikation for en afgrænset fysioterapeutisk behandling. Fx en intervention, der ikke kræver en individuel konsultation (0111).

Forudsætninger for brug/indikation

Anvendes, når der er tale om simple problematikker, hvor der alene er indikation for en enkelt behandlingstilgang for at afhjælpe problematikken.

Indhold i ydelser

  • Manuel behandling, progression af øvelser og vejledning/rådgivning m.m.
  • Håndtering af eventuelle komplikationer og bivirkninger
  • Det vurderes løbende om behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Limiteringer

Der kan kun gives et honorar pr. konsultation og kun 1 konsultation pr. kalenderdag.

Ydelsen kan kombineres med ydelsen superviseret selvtræning på klinik samme dag.

Ydelsen kan dog, ved særlige behov for patienten, kombineres med holdkonsultation samme dag. I de tilfælde afregnes ydelsen med 0122. Kombinationen af individuel behandling og hold på samme dag kan ske, hvis forudgående individuel behandling er forudsætning for, at patienten kan deltage på hold og/eller ved særlige transportbehov.