Hold videokonsultation

Her kan du læse om hold videokonsultation, som indføres med overenskomsten for 2024.

Denne konsultation (tidligere: videoholdtræning) kan bruges til at yde virtuel holdtræning af lægehenviste patienter via video i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor du vurderer, at det er fagligt relevant og muligt ift. den enkelte patients aktuelle problemstilling. Ydelsen kan bruges én gang pr. patient pr. kalenderdag.

Hvornår er det relevant at bruge hold videokonsultation?

Det kan den være, hvis din behandling f.eks. består af træning eller vejledning, hvor det giver mere mening, at patienten træner hjemme frem for at komme i klinikken. Det kan f.eks. være opfølgning på hjemmeøvelser eller undervisning i nye øvelser. Denne løsninger giver dig mulighed for at snakke med patienten undervejs samtidig med, at patienterne også kan snakke indbyrdes med henblik på at fremme læring og motivation.

Denne konsultation kan være relevant at anvende til patienter, som har svært ved at komme på klinikken grundet eksempelvis manglende ressourcer, mens andre når at bruge alle deres kræfter på at komme til klinikken og derefter er for trætte til at udføre træningen optimalt.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Hold videokonsultation (0132)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 199,26 kr.

Speciale 62: 228,09 kr.

Målgruppe

Patienter der har behov for fleksibilitet.

Patienter, hvor der er indikation for video vil være relevant behandling, og hvor det er patientsikkert, at behandlingen modtages på hold som videokonsultation.

Forudsætninger for brug/indikation

Konsultation forudsætter, at IT-løsningen lever op til gældende regler om databeskyttelse og giver mulighed for tovejskommunikation mellem fysioterapeut og patient.

Konsultationen forudsætter som udgangspunkt, at patienten tidligere i forløbet har været set i klinikken. Dette er for at vurdere, om hold videokonsultation er det rette tilbud til patienten.

Fysioterapeuten har vurderet, at patientens sygdomstilstand kan profitere af en videokonsultation på et hold.

Indhold i ydelser

  • Træningsterapi, rådgivning og vejledning
  • Løbende screening og korrektion af øvelsesvalg, herunder pro- eller regression af øvelser samt brug af relevante test- og måleredskaber
  • Det vurderes løbende om, behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Information om ydelsen

Ydelsen kan bruges, hvis behandlingen består af træning eller information og vejledning om hensigtsmæssig smertehåndtering, hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, instruktion i øvelser, opfølgning på hjemmeøvelser mv.

Hold videokonsultationen skal tage udgangspunkt i samme anerkendte faglige standarder, som ved en almindelig holdkonsultation.

Limiteringer

Der honoreres kun for ét hold pr. patient pr. kalenderdag.

Bemærkninger

Da patienterne og fysioterapeuten ikke fysisk er i samme rum, bør der være særlig opmærksomhed på patientsikkerheden ved brug af denne ydelse.