Holdkonsultation

Her kan du læse om holdkonsultation.

Denne ydelse er en allerede eksisterende ydelse i overenskomsten, men den har fået en ny beskrivelse, som du kan se i den nedenstående ydelsesbeskrivelse.

Ydelse og ydelsesnummer

Hold konsultation (speciale 51: 8050, speciale 62: 40XX/41XX/50XX/51XX/60XX/61XX/70XX/71XX)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 205,30 kr.

Speciale 62: jf. takstkort pr. 1. oktober 2022

Målgruppe

Patienter. Hvor der er indikation for holdkonsultation og hvor det er sikkert for patienten, at behandlingen foregår på hold.

Patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom modtager som udgangspunkt holdtræning. Rent undtagelsesvist kan der gives individuel behandling, jf. §5A stk. 3 og anmærkning til § 45, stk. 6.

Forudsætninger for brug/indikation

At patienten kan modtage kollektive instrukser og følge disse uden større behov for individuel støtte.

Indhold i ydelsen

  • Træningsterapi, rådgivning og vejledning
  • Løbende screening og korrektion af øvelsesvalg, herunder pro- eller regression af øvelser samt brug af relevante test- og måleredskaber
  • Det vurderes løbende om, behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes
  • Behandlingen journalføres inkl. Eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Information om ydelsen

Ydelsen anvendes som en del af et samlet behandlingsforløb.

Limiteringer

Der honoreres kun for ét hold pr. patient pr. kalenderdag.