Evalueringskonsultation

Her kan du læse om evalueringskonsultationen, som indføres med overenskomsten for 2024.

Denne konsultation er tiltænkt patienter, som er i længerevarende behandlingsforløb, det kan både være patienter, som modtager behandling på hold, selvtræner på klinik eller via digitale løsninger. Konsultationen kan bruges, hvis du vurderer, der er behov for en evaluering enten fordi patientens sygdomsbillede forandre sig eller at træningen skal ændres. Ydelsen må bruges ved forløb over tre måneder, og må maksimalt bruges tre gange i en henvisningsperiode.

Hvornår er det relevant at bruge evalueringskonsultationen?

Det kan være til en patient, der er henvist med en progressiv lidelse uden svært handicap, som selvtræner i fitness eller derhjemme. Hvis patienten pludselig oplever ændringer i funktionsevnen, og har behov for en opfølgning eller ændring for at kunne fortsætte, så kan det være relevant at benytte en evalueringskonsultation.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Evalueringskonsultation (0133)

 

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51 kr. 256,63

Speciale 62 kr. 273,07

 

Målgruppe

Patienter i længerevarende behandlingsforløb, som selvtræner på klinik eller via digitale løsninger, eller modtager behandling på hold, hvor der er indikation for en vurdering af patientens status ift. behandlingsplan og målsætning.

 

Der er indikation, hvis der er behov for en vurdering af ændringer i patientens:

  • Funktionsevne
  • Mål for behandlingsindsatsen

Forudsætninger for brug/indikation

Evalueringskonsultationen beror på indikation og en faglig vurdering af et specifikt behov for opfølgning på et igangværende forløb, som ikke kan tilgodeses ifm. holdtræning.

Ydelsen kan ikke anvendes som erstatning for den årlige statuskonsultation på speciale 62.

Ydelsen er ikke en forudsætning for at kunne afslutte en patient.

Indhold i ydelser

(Re)vurdering af patientens:

  • Mål for behandlingen
  • Funktionsevne evt. ved brug af tests
  • Tilpasning af behandlingsplan og målsætning
  • Instruktion i ny behandlingsplan
  • Evt. registrering af testresultater (forudsætter mulighed for indsamling af data)
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

 

Information om ydelsen

Hvis patienten har nået sit behandlingsmål, afsluttes forløbet.

 

Limiteringer

Ydelsen kan kun honoreres ved forløb længere end 3 måneder.

Ydelsen kan ikke honoreres sammen med Individuel konsultation. Ydelsen kan honoreres samme dag som Hold konsultation eller superviseret træning.

Ydelsen kan honoreres maksimalt 3 gange pr. henvisningsperiode.

 

Bemærkninger

Vurdering pba. testresultater bør beskrives i status til patientens henvisende læge, når denne sendes.