Udvidet konsultation

Her kan du læse om udvidet konsultation, som indføres med overenskomsten for 2024.

Denne konsultation kan bruges, hvis du har patienter, som er komplekse i deres problemstillinger, og du derfor har brug for ekstra tid til at undersøge eller behandle. Denne ydelse kan bruges på speciale 62 patienter fire gang årligt, mens for speciale 51 patienter kan ydelsen bruges ved hver tredje patient, som du har.

Hvornår er det relevant at bruge en udvidet konsultation?

Det kan det være, når det drejer sig om patienter med comorbiditet f.eks. ved akut opstået smerter, som giver yderligere begrænsninger i funktionsevnen. Det kan også handle om kommunikationsbesvær, der udfordrer og øger behovet for ekstra tid. Eller i tilfælde af, at du har en apopleksi patient, som grundet besværet gangmønster har fået øgede smerter grundet sit hjælpemiddel, og derfor har brug for ekstra vejledning, behandling eller træning for at afhjælpe den nyopståede problematik.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Udvidet konsultation (0134)

 

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 394,18 kr.

Speciale 62: 419,43 kr.

 

Målgruppe

Patienter med særlige komplekse problemstillinger, og ved patienter hvor der er alvorlige ændringer i deres tilstand.

 

Forudsætninger for brug/indikation

Ydelsen kan kun anvendes i følgende tilfælde:

  • Ved patienter, som har særligt komplekse problemstillinger, der kan håndteres i fysioterapipraksis.

Eksempel:

Patient som er arbejdstruet, sygemeldt, hvor der er mange influerende psykosociale faktorer (stress, søvnløshed, bekymringer for familien osv.), som har indflydelse på den fysioterapeutiske behandling.

Patient med fx sclerose, som nyligt har haft et attack og dermed ændret funktionsevne, og hvor der skal ske ændring af behandlingsplan og målsætning.

 

  • Ved flere samtidige sygdomme (co-morbiditet)

Eksempel:

Patient med akut opståede skader/smerter, som yderligere markant begrænser funktionsevnen.

Patient med kognitive begrænsninger, som udfordrer koncentration eller forståelse af instruktioner.

Patient med fibromyalgi, som samtidig har en nyopstået arbejdsskade i den ene skulder, hvor patienten skal have behandlingsindsatser målrettet både sin fibromyalgi og sin arbejdsskade.

Indhold i ydelser

  • Evaluering og vurdering for gennemførelse af behandlingsplan og målsætning
  • Monitorering ved brug af test- og måleredskaber
  • Håndtering af komplikationer/bivirkninger
  • Fokus på at håndtere psykologiske og sociale risikofaktorer for udvikling af langvarige smertetilstande (gule flag) og plan herfor
  • Træningsterapi, manuel behandling, vejledning, rådgivning, apparaturbehandling m.m.
  • Eventuel tilpasning af mål og behandlingsplan
  • Afdækning af behov for tværfagligt samarbejde med læge og/eller kommune
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Limiteringer

Det gennemsnitlige antal udvidet konsultation pr. patient på klinikken kan være højst for speciale 62: 4 konsultationer/årligt og for speciale 51: 0,3 konsultationer/årligt.

Der kan kun gives et honorar pr. konsultation og kun 1 konsultation pr. kalenderdag.