Brug af billeder mm. i din markedsføring

Du kan bruge billeder, tegninger, logoer og lignede i din markedsføring under forudsætning af, at de ikke er urigtige, vildledende eller mangelfulde.

Illustrationer

Ved brug af før- og efter billeder skal du være opmærksom på, at brugen kan vildlede, hvis det forventelige resultat ikke bliver korrekt skildret. Du skal også være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at der er tale om samme person på før- og efterbilledet.

Levende billeder

Film til markedsføring af sundhedsydelser kan du bruge på din egen hjemmeside. Omvendt er det ikke tilladt at markedsføre sundhedsydelser via film og levende biller på eksterne hjemmesider som eksempelvis youtube.com. Det betyder, at hvis din markedsføring sker på en ekstern hjemmeside som eksempelvis youtube.com, må den kun være generel og ikke for konkrete sundhedsydelser.

Sundhedsydelser må ikke markedsføres i fjernsyn. Dog vil du i forbindelse med forbrugerprogrammer, nyhedsudsendelser mv. kunne vise en video, som en sundhedsperson har fremstillet som led i belysningen af det debatskabende emne.

CD-rom og DVD

Du må ikke markedsføre din sundhedsydelse ved brug af levende billeder på en cd-rom eller DVD. Dog kan du bruge video, cd-rom, DVD eller lignende som instruktion af en forestående behandling, så længe den ikke har karakter af markedsføring.

Redaktionelt stof og pressemeddelelser

Du skal opretholde en klar skillelinje mellem markedsføring og redaktionelle tekster, for disse to teksttyper må ikke forveksles, da der er forskellige krav til dem.

Hvis du udsender pressemeddelelser om dine sundhedsydelser, vil de som udgangspunkt skulle betragtes som markedsføring og skal kunne identificeres som sådan.

Angivelse af arbejds- og interesseområder

Du må gerne angive særlige arbejds- og interesseområder i din markedsføring af sundhedsydelser, ligesom du kan angive, hvor du er uddannet og af hvem.