Hvornår er der tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”?

Læs her, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at dine patienter kan få tilskud fra sygeforsikringen "danmark".

Medlemmer af ”danmark” har mulighed for at få tilskud til fysioterapi uden forudgående lægehenvisning. ”danmark" stiller dog de samme krav til behandler, årsag og behandling/ydelser, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter.

Der er ikke tilskud fra "danmark" til forebyggende fysioterapi, der fokuserer på at forhindre opståen af skader eller sygdomme, før de udvikler sig. Der er heller ikke tilskud til fysioterapi, der har til formål at forbedre sundheden hos personer, som ikke har behandlingskrævende helbredsproblemer.

Følgende skal være opfyldt:

1. Der skal foretages en fysioterapeutisk undersøgelse

Fysioterapeuten vurderer på baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse, at der er indikation for fysioterapeutisk intervention.

2. Der skal være et behandlingsmæssigt sigte

Det vil sige, at der skal være etableret patient/behandler forhold, herunder, at fysioterapeuten skal undersøge, teste, opsætte mål, lægge behandlingsplan mv. sammen med den enkelte patient/borger, og der skal føres patientjournal jævnfør journalføringsbekendtgørelsen.

Patienten skal have symptomer eller funktionsevnenedsættelser, der hæmmer dem.

Rasktræning eller primær forebyggelse er ikke tilskudsberettiget.

3. Behandlingen skal bestå af fysioterapeutiske ydelser defineret i overenskomstens ydelsesbeskrivelse

Vejledning og rådgivning med sekundær/tertiær forebyggende sigte vil ofte være en naturlig del af det samlede forløb, men kan ikke stå alene.

Patienten skal være klar over, at det er fysioterapi, de modtager.

4. Behandlingen skal dokumenteres i journalen

Alle sundhedsydelser udført af en fysioterapeut skal journalføres. Det er således en forudsætning, at der føres journal for alle, der får individuel behandling eller behandling på hold.

Afregning med "danmark"

Du kan læse mere om, hvordan du som behandler kan afregne med ”danmark” på deres hjemmeside:

Indberetning af regninger til "danmark"