Hvornår er der tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”?

Læs her, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at dine patienter kan få tilskud fra sygeforsikringen "danmark".

Medlemmer af ”danmark” har mulighed for at få tilskud til fysioterapi uden forudgående lægehenvisning. ”danmark" stiller dog de samme krav til behandler, årsag og behandling/ydelser, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter.

Følgende skal være opfyldt:

1. Der skal være indikation for fysioterapi

Fysioterapeuten vurderer på baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse, at patienten vil kunne have gavn fysioterapi.

2. Der skal være et behandlingsmæssigt sigte

Patienten skal have symptomer eller funktionsevnenedsættelser, der hæmmer dem. Rasktræning eller primær forebyggelse er ikke tilskudsberettiget.

3. Behandlingen skal bestå af fysioterapeutiske ydelser defineret i overenskomstens ydelsesbeskrivelse (bilag 1 med SKS-ydelser).

Det kan fx være

  • Biomekanisk bevægelsesterapi (1027) i form af mobilitetstræning, styrketræning, udspænding, mv.
  • Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029) - fx koordinationstræning
  • Aktivitetstræning ved fysisk funktion (1030) - fx balancetræning
  • Psykomotorisk træning (1031) - fx af træning af kropsbevidsthed mv.
  • Træningsmetoder kan være kendt under andre termer, eksempelvis MTT, TRX, osv. Metoder der i øvrigt er kendt fra fx yoga eller Pilates kan også være indeholdt i behandlingen, såfremt metoderne er fysioterapeutiske ydelser, såsom styrketræning, mobilitetstræning, balancetræning, udspænding mv.

Vejledning og rådgivning med sekundær/tertiær forebyggende sigte vil ofte være en naturlig del af det samlede forløb.

Patienten skal være klar over, at det er fysioterapi de modtager.

4. Behandlingen skal dokumenteres i journalen

Alle sundhedsydelser udført af en fysioterapeut skal journalføres. Det er således en forudsætning, at der føres journal for alle der får individuel behandling eller behandling på hold.

Afregning med "danmark"

Du kan læse mere om hvordan du som behandler kan afregne med ”danmark” på deres hjemmeside:

Indberetning af regninger til "danmark"