Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Belastningen skal også noteres

PATIENTKLAGE / En fysioterapeut har fået en påtale fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der blandt andet kritiserer, at det ikke fremgår af journalen med hvilken belastning, styrketræningen er udført.

En patient blev efter en operation for en cyste i rygmarven sendt til genoptræning i kommunalt regi med henblik på at opnå en bedre funktion i benene.

Patienten trænede ni gange med den samme fysioterapeut, men fik herefter hævelser i benene og svært ved at gå. Patienten mente selv, at belastningen ved benpres havde været for hård, og at fysioterapeuten burde have opdaget det, og patienten klagede derfor over behandlingen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Fysioterapeuten har forklaret nævnet, at patienten havde trænet med let belastning, og at der under hele forløbet havde været god dialog og tæt kontakt.

Disciplinærnævnet står således med modstridende forklaringer og ingen yderligere oplysninger, der kan klarlægge, hvem der har ret.

Nævnet træffer sine afgørelser på skriftligt grundlag, så det er derfor journaloplysningerne, der er blevet afgørende for nævnets vurdering, og endnu engang slås det efter en sag i Disciplinærnævnet fast, at en grundig journal er en forudsætning for at komme ud af en patientklagesag uden skrammer.

En anden væsentlig forudsætning er kommunikation med henvisende læge, når dette er relevant.

Mangelfuld journal

Fysioterapeuter har ifølge autorisationsloven pligt til at vide omhu og samvittighedsfuldhed, og her er ordnede optegnelser en forudsætning.

Derfor kritiserer nævnet, at det ikke er noteret i journalen, hvilken belastning patienten har trænet med, og med hvor mange repetitioner.

Heller ikke patientens reaktioner på træningen er noteret, ligesom det ikke fremgår, hvilke hjemmeøvelser der er instrueret i.

Nævnet kritiserer endvidere, at fysioterapeuten ikke har kontaktet henvisende læge i forbindelse med tilrettelæggelsen af træningen.

Patientens lidelse var sjælden, og der er derfor ikke et standardregime, træningen kan tage udgangspunkt i. Styrketræning af benene kan give et tryk i bughulen, så fysioterapeuten burde ikke have sat patienten til at styrketræne uden at rådføre sig med lægen først.

Fysioterapeuten har således handlet under normen for almindelig faglig standard, både hvad angår dokumentation og kommunikation.