Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Min arbejdsplads: Intelligent sundhedsfremme

Navn: Linn Trentel Busch<br/>Alder: 40 år<br/>Arbejdsplads: Ergo Pro

Ergo Pro er leverandør af ydelser inden for ”intelligent sundhedsfremme". Hvad er det?

Intelligent sundhedsfremme kobler arbejdsmiljøet med sundhedsindsatsen. Hvis for eksempel arbejdet er voldsomt belastende for lænderyggen, og der ofte sker skader ved de pludselige og uventede bevægelser, vil det jo være meningsfuldt med coretræning og paratshedstræning.

Hvis arbejdet er præget af stillesiddende opgaver eller arbejde med lav intensitet skal fritiden jo ikke gå med lange rolige gåture, men have fuld skrue på kredsløbet.

Ergo Pro

Ergo Pro, ejet af fysioterapeuterne Sven Dalgas Casper og Linn Trentel Busch, er leverandør af viden og indsats inden for arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Blandt kunderne er bl.a. flere kommuner, der har benyttet Ergo Pro i arbejdet med projektdesign og –styring af projekter inden for sundhedsfremme.

Findes der uintelligent sundhedsfremme?

Det kan da diskuteres om det er særlig smart at indrette dyre motionsrum i kældre som blot står øde hen, eller om det giver mening at teste folk uden at følge op og i øvrigt foretage sig noget i forhold til arbejdsforholdene.

Nogle føler sig måske direkte stemplet som usunde uden støtte til at gøre så meget ved det. Vi ser jo desværre ofte, at der kan ske en polarisering, således at de sunde bliver mere sunde og de usunde faktisk får det sværere.

Du har beskæftiget dig med arbejdsmiljø siden 2004. Har fokus på arbejdsmiljø ændret sig i perioden?

Ja, det synes jeg. Før havde arbejdsgiver og ansatte hver deres holdning til arbejdsmiljøet, og vi skulle arbejde med at mægle i dette felt og foretage vurderinger og komme med anbefalinger i henhold til arbejdsmiljøloven.

I dag oplever jeg flere, der betragter et godt arbejdsmiljø som en måde at profilere sig på over for omverdenen - sund mad i kantinen med smiley-ordninger, deltagelse i DHL stafet, motion i arbejdstiden, sundhedstjek og skridttællekonkurrencer. Det er blevet sjovere på en eller anden måde.

Hvordan gavner det dig, at du er fysioterapeut, hvis opgaven lyder på at designe og evaluere et projekt?

Faktisk ikke så meget. Når vi taler om design og evaluering er det især min kollega og partner i Ergo Pro, Sven Dalgas Casper, som er rigtig stærk. Han har en Master of Public Health, og er rigtig god til at lave projektansøgninger og opstille metodiske korrekte indsatser, så ham læner jeg mig meget op ad.

Jeg har dog altid syntes, at fysioterapeutuddannelsen har givet mig en solid sundhedsfaglig basis, og jeg har aldrig fortrudt mit uddannelsesvalg.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Det er meget forskelligt, men i øjeblikket kører jeg eftermiddagskurser i Vejle Kommune og arbejder ofte hjemme om formiddagen med diverse administrative ting.

Om eftermiddagen har jeg typisk 12 kursister i to timer. Den første time bruger vi på at følge op på deres "hjemmeopgaver" siden sidst og jeg laver et teoretisk oplæg, for eksempel om træningslære, arbejdsmiljø eller motivation. Herefter har vi en praktisk time med træning af forskellig art.

Mange har et anstrengt forhold til at bruge kroppen og svede, så det er vigtig at alle kan være med på deres præmisser og blive udfordret, hvor de er trygge. Undervejs taler vi om, hvad vi træner, og hvad det er godt for, når de for eksempel arbejder med tunge løft eller udadreagerende borgere.

Når jeg kommer hjem, er der som regel lige et par mails, der skal sendes med øvelser til nogle kursister, og jeg skriver dagbog over alle de hold, jeg har, for at kunne huske de snakke og episoder, der har været, til opfølgning næste gang.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Min hverdag er super varieret, og det giver mig selv et godt arbejdsmiljø og gode vilkår for min egen sundhed. Ofte får jeg motion i arbejdstiden, og jeg kommer ud og møder mange forskellige mennesker.

Det bedste er i virkeligheden, at mit arbejde og min hobby kan flyde lidt sammen. Jeg har det bedst når musikken spiller, hjertet banker og smilene smitter.

Det er fedt at opleve, når nye sunde vaner smitter til andre områder. For eksempel en som starter med at bevæge sig regelmæssigt, får mere energi og lyst til at kvitte smøgerne og fortæller, hvordan hendes datter er begyndt at træne sammen med hende og bliver interesseret i sundere mad.

Hvad er det værste?

Den klassiske usikkerhed om, hvilke opgaver der kan komme i fremtiden, og om der kommer nok. Jeg husker også problemstillingen som ansat konsulent. Når vi havde travlt med at løse opgaver, fik vi ikke solgt så mange nye opgaver, og så var der pludselig udsigt til lavvande i ordrebogen.

Den er nok bare mere udtalt, når det er ens egen forretning der er på spil. Men jeg sørger for at have små freelanceopgaver med undervisning, som jeg kan skrue op for, når der ikke er så mange projektopgaver.