Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det kan også gøres uden fondsmidler

På flere klinikker er der efter taget nye initiativer til dokumentere effekten og øge kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi.

Gulvet i Fysioterapi Nordvest i København er mærket op med tape. På samme måde som gulvet på en teaterscene har mærker, så skuespillerne kan se, hvor de skal stå i de enkelte scener, kan man på gulvet i træningssalen se, hvor man for eksempel skal starte og slutte en 10-meter gangtest eller en Timed Up & Go, så man kan gå i gang med det samme og ikke først skal bruge tid på at måle op.

Opmærkningen er et af de synlige resultater af, at fysioterapeut Katrine Stig Kristensen i april 2012 deltog i Danske Fysioterapeuters kursus i evidensbaseret undersøgelse og behandling af parkinsonpatienter.

”Kurset var meget inspirerende; vi fik gennemgået de kliniske retningslinjer og fik en række forslag til relevante test, så jeg besluttede mig til at arbejde mere målrettet med test, og at det derfor skulle gøres lettere at teste”, fortæller hun.

Fysioterapi Nordvest er eksemplet på, at der ikke nødvendigvis skal følge en pose penge med fra Praksisfonden for at man kan hæve kvaliteten af den vederlagsfri fysioterapi.

Efter kurset implementerede Katrine Stig Kristensen retningslinjernes quick card, og i et par uger brugte hun sine pauser mellem patienterne til at skrive skemaer, der skulle gøre det lettere at teste og reteste.

Eksempelvis skal hun og kollegerne på klinikken nu blot sætte kryds i et par felter for at markere, hvilken stol der er blevet brugt i en Timed Up & Go, og om patienten har anvendt stok i en 10 meter-gangtest. Test, quick card og stopur blev samlet i en ’parkinsonmappe’, der blev sat tape gulvet i træningssalen, og Katrine Stig Kristensen holdt oplæg for sine kolleger om den viden, hun havde med hjem fra kurset.

”Derefter testede vi de af vores parkinsonpatienter, der havde lyst, og besluttede at reteste minimum hvert halve år. Vi testede også før, men ikke lige så standardiseret, og der er kommet mere fokus på det.

Når jeg tester i dag, skriver jeg for eksempel ind i kalenderen et halvt år frem, at jeg skal huske at teste igen. Med en mere systematisk tilgang til test opfanger vi hurtigere, når vores patienter bliver dårligere og kan for eksempel sætte ind med individuel træning til specifikke problemstillinger som supplement til træningen på hold”.

Fysioterapi Nordvest har i øjeblikket ca. 35 parkinsonpatienter i behandling og har parkinsonhold alle hverdage. Katrine Stig Kristensen gætter på, at klinikkens placering tæt på Bispebjerg Hospital, der samler mange af hovedstadens neurologiske patienter, spiller en rolle, men tror også, at det har betydning, at klinikken har et specialiseret tilbud.

Læs også artiklen: Holdtræningen har fået et løft