Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Undersøgelse og behandling af patienter med refererede symptomer

Der findes en række objektive og subjektive indikatorer, der kan identificere, om refererede smerter skyldes det muskuloskeletale system eller er forårsaget af en neurogen påvirkning. I artiklen gennemgås nogle af de indikatorer, der kan hjælpe fysioterapeuten i den kliniske ræsonnering. Der lægges endvidere op til diskussion, når forfatteren bruger indikatorerne på to patientforløb.

Resumé

Refererede symptomer er komplekse, og diagnosticering vil som regel være en udfordring, da man forskellige anatomiske strukturer kan forårsage næsten identiske symptomer. I artiklen gøres der rede for en række objektive og subjektive indikatorer, der kan identificere, om refererede smerter skyldes det muskuloskeletale system eller er forårsaget af en neurogen påvirkning.

Cases

Se beskrivelse af de forskellige smertemekanismer og deltag i diskussionen af undersøgelse, diagnosticering og behandling i forbindelse med beskrivelse af to forskellige patientforløb.