Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mange penge til fysioterapeutiske projekter

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt 14 millioner kroner til forsknings- og udviklingsprojekter. Fysioterapeuter spiller en central rolle i flere projekter.

Denne artikel er en opdateret version i forhold til artiklen i Fysioterapeuten nr. 1/13, hvor et projekt var faldet ud.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 indgik Sundhedskartellet en aftale med Danske Regioner om en pulje til forskning og udvikling.

Alle Sundhedskartellets faggrupper har kunnet søge støtte fra puljen til projekter med hovedfokus på gode patientforløb og fælles akutmodtagelse.

Af de 138 ansøgninger til puljen blev i december 2012 udvalgt i alt 12 forskningsprojekter og 6 udviklingsprojekter på baggrund af kriterier som kvalitet og geografi.

Også faggruppespredning har været et kriterium, men fysioterapi er rendt med en betragtelig bid af kagen, idet fysioterapeuter spiller en central rolle i syv af de valgte projekter.

De syv projekter har tilsammen modtaget 7 millioner kroner, svarende til halvdelen af puljen.

Konkret udbytte af overenskomsten

Et af de støttede projekter finder sted i fysioterapiafsnittet på Hillerød Hospital, der i samarbejde med hospitalets Akutafdeling og Enhed for Patientforløb har fået bevilget 1,2 millioner kroner til et projekt om faldforebyggelse.

Projektleder, ledende fysioterapeut Eva Lundberg, fortæller, at der i projektet vil blive gjort en særlig indsats i forhold til at identificere, udrede og tilbyde en tværfaglig forebyggende indsats til ældre over 65 år, der kommer i forbindelse med akutafdelingen som følge af fald.

Formålet er at forebygge mere alvorlige faldskader som f.eks. hoftebrud. Både kommuner og praktiserende læger vil blive inddraget i samarbejdet.

Giver bonus at satse på forskning

Et andet projekt, "Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer" har fået tildelt 1 million kroner.

Projektet, der udgår fra Klinisk Forskningscenter (OP TIMED) på Amager og Hvidovre Hospitaler, udføres i samarbejde med Brøndby-, Hvidovre- og Københavns kommuner og skal undersøge anvendelighed og effekt af simpel træning til ældre, medicinske patienter under indlæggelse og efter udskrivning til eget hjem.

Konstitueret formand Tina Lambrecht glæder sig over, at så mange af de uddelte penge kommer fysioterapifaget og det fysioterapeutiske beskæftigelsesområde til gode:

”Det viser, at det giver mening at satse på forskning og udvikling også i overenskomstmæssig sammenhæng. Vi er i gang med forhandlingerne af OK13, og et af vores krav er, at puljen skal fortsætte. En sikring af reallønnen er vores væsentligste krav, men faglig udvikling betyder meget for fysioterapeuter, og derfor er det godt at se, at der er et helt konkret udbytte af også at inddrage dette fokus i forhandlingerne”.

Projekterne

12 forsknings- og 6 udviklingsprojekter har fået støtte fra Sundhedskartellets udviklings- og forskningspulje. I 7 af projekterne spiller fysioterapeuter en central rolle:

  • Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer (F), Hvidovre Hospital. 1.000.000 kr.
  • Tværsektoriel genoptræning i hjemmet til patienter med svær hjerteinsufficiens (F), Gentofte Hospital. 797.750 kr.
  • Forbedring af rehabiliteringsindsatsen til akut indlagte skrøbelige patienter ved anvendelse af screening og inddragelse af patient (F), Aalborg Universitetshospital. 1.148.668 kr.
  • Ergoterapi og fysioterapi i fælles akutmodtagelse (F), Hospitalsenheden Vest. 820.000 kr.
  • Inddragelse af patienter og pårørendes ressourcer i et akut medicinsk indlæggelsesforløb. Fælles kultur på tværs af afsnit og faggrupper (U), Silkeborg Sygehus. 704.985 kr.
  • Faldforebyggelse ved kortvarig kontakt med akutmodtagelse (U), Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler. 1.200.000 kr.
  • Styrkelse af patientsikkerhed og kontinuitet for patienter i overgangen fra akutafdelingen Slagelse til primær sektor (U), Næstved - Slagelse Sygehus, 1.348.000 kr.