Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artikel som pdf
Tidligere numre

Der er behov for målrettet rehabilitering efter et hjertestop

PH.D. // En tredjedel af overleverne efter hjertestop har symptomer som angst, depression og fatique.

Flere og flere overlever et hjertestop, på grund af bedre behandling før og efter genoplivning.1,2 Overlevelsen kan dog medføre en bred vifte af fysiske og psykologiske problemer.3 Det kan skyldes hjernepåvirkning forårsaget af iltmangel, mental belastning fra hjertestoppet eller fortsat hjertesygdom. Svær hjerneskade er sjælden, og de fleste hjertestopoverlevere udskrives til eget hjem. En del patienter oplever fatigue, angst, depression, kognitive deficits og funktionsnedsættelse. Det medfører nedsat livskvalitet og begrænsninger ift. at deltage aktivt i eget liv og i samfundet.4-6 Indtil nu har de fleste studier om emnet haft fokus på udfordringer på kort sigt (<12 måneder efter hjertestoppet). Man ved derfor meget lidt om, hvordan det går hjertestopoverlevere på lang sigt.