Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter og psykologer samarbejder om rygpatienter

TEMA // På smertecenter Syd samarbejder fysioterapeuter og psykologer i et lodtrækningsforsøg med kognitiv funktionel terapi om at behandle de allerhårdest ramte rygpatienter. Læs Q&A med professor Henrik Bjarke Vægter.
Henrik Bjarke Vægter, fysioterapeut og professor, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Foto: Carsten Bundgaard.

En udvidet form for kognitiv funktionel terapi, kaldet CFT+, skal hjælpe personer med kroniske rygsmerter, hvor almindelig kognitiv funktionel terapi, leveret af en fysioterapeut, ikke er nok. I et studie med CFT+ får fysioterapeuterne støtte fra psykologer til at udrede patienternes problematikker.

Hvorfor har I koblet psykologer på jeres studie?

”Størstedelen af personer med kroniske smerter klarer sig rimelig godt i det daglige. Men en lille andel er virkelig hårdt ramt af deres smerter, og det er dem, vi ser i smertecentrene. De har ofte både psykologiske og sociale udfordringer og svære søvnproblemer. De adskiller sig fra de smertepatienter, vi ser i andre studier, f.eks. i det australske ’Restore’ studie med over 400 rygpatienter publiceret for nylig i the Lancet.” 

”Selvom fysioterapeuterne i vores studie har en grundig uddannelse i at levere kognitiv funktionel terapi, er de ikke psykologer. Der vil selvsagt være problemstillinger, som de ikke har på deres repertoire og som stikker dybere, end de kan håndtere med en fysioterapeutisk tilgang. Det kan f.eks. være angstproblematikker.”

”Derfor arbejder fysioterapeuterne i vores CTF+ studie sammen med psykologer om at afdække, vurdere og håndtere forløbene med kognitiv funktionel terapi. Psykologerne har en sparrende og støttende rolle for fysioterapeuterne i de to første sessioner, hvor de stiller skarpt på patienternes problematikker.”

”Herefter arbejder fysioterapeuterne alene i de resterende sessioner, men ved særlige behov er der mulighed for yderligere to psykologsamtaler.”

Hvad håber I, der kommer ud af studiet?

”Vi håber på at vise, at vi med en fysioterapeutisk båret intervention i løbet af tre måneder kan opnå bedre resultater på funktionsniveauet for svært ramte patienter med kroniske rygsmerter, end vi kan med den sædvanlige tværfaglige intervention i et smertecenter, der ofte er et langvarigt forløb på i gennemsnit seks måneder.”

Hvad er baggrunden for, at I har lavet studiet?

”Vi lavede tidligere et pilotforsøg med 40 patienter med komplekse rygsmerter. Det viste, at kognitiv funktionel terapi leveret af fysioterapeuter gav en klinisk relevant bedring i funktionsniveauet hos 40 procent af patienterne. Men vi observerede også, at behandlingen ikke var virksom overfor de rygpatienter, der var allerhårdest ramt af smerter.”

”Der ligger ofte komplekse problemstillinger til grund for smerterne hos de patienter, der er allerhårdest ramt, og derfor får fysioterapeuterne i vores CFT+ studie støtte fra en psykolog til at udrede patienterne.”