Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Onlinefysioterapi er nøglen til en bæredygtig fremtid

HOLDNING // Klinikejer Mark Bjerre Ebbesen efterspørger mere uddannelse i onlinefysioterapi, så fysioterapeuter lærer at bruge teknikkerne bedst muligt til gavn for patienterne.

Onlinekonsultationer er fremtiden og har allerede nu indtaget en central plads i sundhedssektoren. Således er der i de seneste måneder dukket flere nye aktører op, der har fokus på onlinefysioterapi, ligesom der er en efterspørgsel hos f.eks. pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der tilbyder fysioterapi online til deres medlemmer.

Jeg er selv blandt udbyderne af online-fysioterapi, og jeg kan konstatere, at det er et område, hvor det går hurtigt netop nu. Det er baggrunden for, at jeg mener, vi som forening bør sætte onlinefysioterapi højere på dagsordenen, så vi sikrer, at online-fysioterapi ikke blot bliver en effektiv måde at levere terapeutiske ydelser på, men at kvaliteten også følger med.

Fremtiden vil byde på hybridforløb, der kombinerer traditionel og onlinefysioterapi, og der er brug for at kigge på vores uddannelse samt mulighederne for efteruddannelse, så vi sikrer et højt niveau også online – både for patienternes og for fysioterapeuternes skyld.

Med onlinefysioterapi kan vi gøre vores fag og ydelser mere tilgængelige og komme væk fra den gamle tankegang om, at vi skal have flere og større klinikker, da patienterne i langt mindre grad skal møde op fysisk.

Det er min oplevelse, at vi med onlinefysioterapi og hybridforløb skaber mere komplette og homogene forløb for den enkelte patient.

Det er nemlig ikke alle patienter, der nødvendigvis har en problematik, som kræver, at man skal køre 30 minutter til en klinik, sidde i et venteværelse for derefter at sidde til en konsultation, hvor man ender med at få vist noget øvelsesterapi, man kan gå hjem og lave.

Nogle problematikker og smerter bør og kan løses via en grundig anamnese, rådgivning og fyldestgørende smertehåndtering samt en plan for behandling. Det er indlysende, at det for mange mennesker sagtens kan ske online, så vi ikke behøver at få patienterne ind på klinikken hver gang.

Jeg ser en stor opgave for os fysioterapeuter i at forstå og bruge onlinefysioterapi rigtigt. Vi bliver ikke skolet til rådgivning og vejledning over en skærm på skolerne. Her bliver vi undervist i trygheden i at kunne se, føle og røre ved vores patienter.

Derfor bør vi gentænke, hvordan vi skruer vores uddannelser sammen. Der skal være struktureret undervisning i, hvordan vi foretager anamnese online, og i hvordan vi via anamnesen kan identificere de ting, der ikke umiddelbart kan ses, når patienten ikke er i rummet fysisk.

For mig er onlinefysioterapi og hybridforløb nøglen til en bæredygtig fremtid for fysioterapifaget.

Skrevet af: