Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Isometrisk træning sænker blodtrykket mest

Træning sænker blodtrykket, og det gælder flere forskellige typer træning. Ny forskning tyder på, at isometrisk træning er den mest effektive træningsform til at sænke blodtrykket. Det viser resultatet af en samlet analyse på data fra 270 randomiserede studier med knap 16.000 deltagere.

Forskerne har sammenlignet intervaltræning, aerob træning, styrketræning, isometrisk træning og kombinationen af flere typer træning, hvor isometrisk træning gav størst fald i blodtrykket. Den mest anvendte træningsdosis i studierne bestod af 4 x 2 min. kontraktion med 1-4 min. pause, udført tre gange ugentligt. Deltagerne var både mennesker med normalt og med forhøjet blodtryk, og træningsinterventionerne blev sammenlignet med kontrolgrupper, der ikke trænede.

Forfatterne udtaler, at de nye fund bør inddrages i fremtidige anbefalinger, hvor der i dag primært fokuseres på konditionstræning.

Kilde: Edwards JJ. et a. Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine 2023;57:1317-1326.

Læs den frit tilgængelige artikel

fys-2024-01-ny-viden-diagram.jpg

Figur frit gengivet efter Edwards JJ et al, 2023.

En ud af fire medarbejdere har symptomer

26 procent af kommunalt ansatte oplever urininkontinens, ifølge et nyt dansk studie. Blandt de deltagere, der har inkontinens, er 37 procent moderat til svært påvirket af det. Forskerne har via spørgeskema fået svar fra 3.182 medarbejdere om deres symptomer og begrænsninger i relation til inkontinens.

Nogle af deltagerne efterspørger instruktion i bækkenbundstræning f.eks. efter fødsel. Forfatterne peger på, at bækkenbundstræning er et relevant tiltag, særligt for den store gruppe, som er mildt påvirket af urininkontinens.

Kilde: Jensen LCG. Et al. Urinary incontinence and work capacity. Dan Med J 2023;70(10):A04230271

Læs den frit tilgængelige artikel

Savner guidning fra en fysioterapeut

Mange patienter genoptræner i hjemmet efter operation med kunstig hofte. I et dansk studie er 22 patienter blevet interviewet om deres oplevelser med hjemmetræningen.

Patienterne var glade for fleksibiliteten ved hjemmetræning, men nogle manglede indimellem kontakt til en fysioterapeut. De savnede f.eks. hjælp til at udføre øvelserne korrekt, sparring om håndtering af smerter, og viden om, hvor ondt det må gøre, mens man træner.

Patienternes mål var at vende tilbage til deres velkendte hverdagsaktiviteter. Målet gav dem motivation til at udføre øvelserne, som de ellers fandt kedelige. Nogle patienter oplevede, at smerter var en barriere for at få trænet. Andre berettede, at det at være smertefri kunne gøre, at man stoppede med at lave øvelserne, fordi det gik så godt.

Kilde: Poulsen AG. et al. Patient perspectives on homebased rehabilitation exercise and general physical activity after total hip arthroplasty: A qualitative study (PHETHAS-2). F1000Res. 2023 Jun 26;10:382.

Læs den frit tilgængelige artikel