Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi vil give personer med hofte-dysplasi et evidensbaseret tilbud

FORSKNING PÅ VEJ // Julie Sandell Jacobsen afprøver et træningstilbud til patienter, som ikke får tilbudt operation.
Julie Sandell Jacobsen, fysioterapeut, ph.d. og docent ved VIA University College. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvad forsker du i?

Lige nu er vi i gang med et projekt, hvor vi skal afprøve et tilbud til patienter med hoftedysplasi, som ikke skal have en operation. Hoftedysplasi kan opstå fra 15 år og ses primært i alderen 25-32 år. Patienterne er begrænsede af deres smerter og har f.eks. svært ved at klare hverdagsaktiviteter, deltage i idræt og tage på rejser. I dag findes der ikke et evidensbaseret tilbud til den gruppe.

Hvordan gør I?

Det er et lodtrækningsforsøg med 200 deltagere, hvor vi sammenligner to behandlinger. De er mellem 18 og 50 år, gennemsnit omkring 30. Den ene gruppe får en konsultation, hvor der bl.a. er vejledning i smerter og fysisk aktivitet i hverdagen. Det er det nuværende behandlingstilbud. Den anden gruppe får otte vejledninger og et træningsprogram med fire styrke- og stabilitetsøvelser, som de skal lave tre gange om ugen. Det tager cirka 20 minutter og kræver ikke redskaber. Øvelserne er designet til et hverdagsliv, og det er en indsats, som har fokus på at støtte patienterne i selv at lære at håndtere deres udfordringer og smerter. Efter seks måneder følger vi op. Vi sammenligner ændringer i smerter mellem de to grupper og måler på beskæftigelsesgrad, livskvalitet, muskelstyrke, balanceevne og omkostninger ved behandlingerne.

-JulieSandellJacobsen-main2.jpg

Hvad håber du kommer ud af det?

Jeg håber, at vi får en større viden om, hvilke behandlinger der er effektive. Jeg vil gerne bidrage til, at vi har et alternativt tilbud til patienter, som ikke skal have en operation. Målet er, at behandlingen bliver udbredt til kommuner og fysioterapi-klinikker, så de har noget at tage udgangspunkt i, når de møder de her patienter.