Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sådan kommer du i gang

TEMA // Henrik Christoffersen giver gode råd til den patientcentrerede samtale.
Foto: Jesper Voldgaard.

Start med at kigge på dig selv

Hvordan forvalter du den terapeutiske rolle? Har du lyst til at prøve at gøre det på en anden måde?

Når du arbejder med patienten

I stedet for at sidde med et skema og stille en masse ja-nej-spørgsmål, så vær mere undersøgende.

Spørg
Hvad tænker du om det? Hvad gør du, når du har ondt? Hvordan reagerer du følelsesmæssigt? Er der noget ved din tilstand/problematik, der bekymrer dig?

Spørg også ind til patientens dagligdag
Trives du på jobbet? Derhjemme? Bor du alene, er du i arbejde? Når du spørger nysgerrigt, får du en masse data, du kan bruge til din samlede vurdering.

Vær ikke bange for, at patienten bliver ked af det
Hvis de bliver kede af det, er det fordi, de var kede af det i forvejen. Det handler ikke om at stoppe ked-af-det-heden, men om at forstå dem og anerkende, at det er et enkelt nedslag i et helt livsforløb.

Hvis patienten bliver utilpas, så sørg for at italesætte det
Her kan du f.eks. sige: Har du brug for, at vi stopper vores samtale og går videre med noget andet, eller er du okay med, at vi fortsætter?

Sørg for at samle op og spørge patienten, om du har forstået det, han fortalte, rigtigt.

Sørg for at patienten har forstået og er enig i den eventuelle intervention, I beslutter, så det bliver en fælles beslutning. På den måde er der større chance for, at patienten gennemfører behandlingen.