Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Det handler om at give de ældre socialt samvær”

STILLING // Kirsten Holmer arbejder med sårbare og ensomme ældre. Hun hjælper dem med at blive sociale igen og arrangerer foredrag, fællesspisninger og koncerter.
Kirsten Holmer, fysioterapeut og brobygger, Aktivitet og Frivillighed, Center for Sundhed og Omsorg, Lyngby-Taarbæk Kommune. Foto: Linda Johansen.

Hvad laver du?

Jeg er ansat som brobygger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor jeg arbejder med at forebygge ensomhed hos sårbare ældre. Jeg har fokus på mental trivsel og livskvalitet. Min primære opgave er at få de ældre ind i gode sociale fællesskaber, så de får nogle faste aktiviteter og mulighed for at opbygge nye, gode relationer. Så det handler om at give de ældre socialt samvær.

Hvem er dine borgere?

De er tit i 90’erne eller 80’erne. Jeg kigger meget på deres sårbarhed, som er min vigtigste rettesnor. De er ofte blevet alene og ved at få dårligt helbred. Hørelsen og synet bliver svækket. De er nødt til at flytte fra deres store bolig til en mindre. Nogle har mistet ægtefælle og venner. Jeg oplever, at hvis de er ramt af langvarig ensomhed, så er det svært at få dem ud af den igen. Så det giver rigtig meget mening, hvis jeg kan fange dem lige der, hvor de begynder at miste funktionsevne, og tilværelsen måske begynder at miste mening.

Hvordan foregår det?

De bliver henvist til mig fra f.eks. trænings- og rehabiliteringscenteret, visitationen eller hjemmeplejen. Jeg aftaler med borgeren, at jeg kommer ud og besøger dem. Typisk får de et enkelt besøg, og så ringer jeg efter en måneds tid for at høre, hvordan det går. Jeg har også mulighed for at ledsage dem til aktiviteter, så de ikke selv skal tage det første skridt ind i et nyt tilbud. Det er en kæmpe fordel. Når jeg er på besøg, begynder jeg med at afdække deres livshistorie. Jeg lytter meget til, hvad deres interesser har været, og hvad der giver dem glæde. Det bruger jeg som udgangspunkt til at tale med dem om at starte i nogle meningsfulde aktiviteter.

Stilling-main2.jpg

Kan du give et eksempel?

Nogle synes, at det er ensomt at spise alene. Så fortæller jeg om de spisefællesskaber, der findes. Er man interesseret i koncerter, taler vi om koncerttilbud i f.eks. kirker og forskellige foreninger. Et andet eksempel er besøgsvenner. Nogle ældre er så svækkede, at de ikke længere kan komme ud af deres hjem. I de tilfælde forsøger jeg at arrangere, at der kommer en besøgsven fra f.eks. Røde Kors’ eller Ældresagens besøgstjeneste. Det kræver, at jeg kender alle samarbejdspartnere og aktiviteter rigtigt godt. Jeg laver også selv sociale arrangementer.

Hvilke arrangementer laver du?

Jeg prøver at udvikle aktiviteter i nærmiljøet, så de ældre ikke er afhængige af transport. Jeg arrangerer f.eks. foredrag: I efteråret kom politiet og en bank og fortalte om it-kriminalitet. Nogle savner at tage i teatret eller høre foredrag, mens andre savner højtidsarrangementer. I december lavede jeg et julearrangement, hvor en jazzduo kom og spillede. Der var julequiz, risalamande og mandelgave. Det kan kun lade sig gøre med hjælp fra frivillige, så de er også en vigtig del af mit arbejde.

Hvordan bruger du din fysioterapeutiske faglighed?

Jeg bruger meget den rehabiliterende tilgang og spørger hele tiden ind til de ældres ønsker og håb. Jeg forsøger at finde en lillebitte motivation, som jeg kan gribe fat i. Jeg bruger ikke manuel fysioterapi. Men jeg ser stadig mig selv som fysioterapeut, fordi jeg arbejder ud fra sundhedsfremme, rehabilitering, det gode liv og livskvalitet. Jeg får lov til at være innovativ og udvikle mange forskellige indsatser. Jeg nyder rigtig meget samværet med borgerne, og det relationelle betyder meget for mig. Mit job er meget livsbekræftende.