Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det er implementeringen, den er gal med

Tre fjerdedele af alle fysioterapeuter bruger måleredskaber til patienter med knæartrose. En fjerdedel gør det ikke. Er det et godt eller skidt resultat?
Vi så selvfølgeligt helst, at alle fysioterapeuter anvendte måleredskaber, men at 75 procent af danske fysioterapeuter gør det, betyder, at vi er et godt stykke på vej”, siger fysioterapeut og professor Henning Langberg, der er medlem af Det Nationale Råd

Hver fjerde fysioterapeut i Danmark bruger ikke måleredskaber, når de behandler patienter med knæartrose og følger således ikke de kliniske retningslinjer for knæartrose fra 2011. Det viser en spørgeskemaundersøgelse omtalt på de følgende sider.

Selvom de fleste danske fysioterapeuter, der anvender måleredskaber, tester patienterne i starten af behandlingsforløbet, halvdelen ved behandlingens ophør og tre fjerdedele undervejs i behandlingen, er det ikke godt nok, mener de to forskere Marius Henriksen og Louise Klokker Madsen, der står bag undersøgelsen.

Utilstrækkelig måling af behandlingseffekten kan være med til at forringe kvaliteten af behandlingen og sætter spørgsmålstegn ved fysioterapeuters troværdighed, mener de.