Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Palliativ fysioterapi – hvad skal fysioterapeuten kunne?

Fagforum for onkologisk og palliativ fysioterapi har været med til at udarbejde en rapport med anbefalinger til, hvad man som fysioterapeut skal kunne, når man arbejder med palliativ fysioterapi.

Arbejdsgruppe:

Følgende fysioterapeuter fra Fagforum for Onkologisk og Palliativ Fysioterap deltog i udarbejdelsen af anbefalingerne:

Hanne Bedoya, Hospice Søholm

Tine Buch Davidsen, Odense Universitetshospital

Karen Dahl Mejlstrup, Næstved Kommune

Pia Søndergaard, VIA University College

I forbindelse med Kræftplan III blev det besluttet at styrke og kvalitetsudvikle den palliative indsats ved blandt andet at publicere anbefalinger for indsatsen og et forløbsprogram for rehabilitering og palliation.

Som en naturlig fortsættelse af dette arbejde er der siden udarbejdet anbefalinger til kompetencer hos de centrale faggrupper, der beskæftiger sig med området. 

Nu foreligger rapporten ”Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats”.

Ud over kompetenceudvikling er der også i anbefalingerne skitseret, hvad fremtidens grund- , efter- og videreuddannelse skal indeholde for at sikre den ønskede kvalitet i den palliative indsats inden for fysioterapi. De nye anbefalinger er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af fagforum for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi i samarbejde med Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliation (DMCG-PAL).

Anbefalinger til nyuddannede og erfarne fysioterapeuter

Anbefalingerne omfatter fysioterapeuter, der arbejder med patienter med palliative behov, ikke kun i den terminale fase men i alle faser af et sygdomsforløb.  Det overordnede mål for den fysioterapeutiske indsats inden for palliation er ifølge anbefalingerne ”at fremme patientens kropslige forudsætninger for et hverdagsliv karakteriseret af værdighed, livskvalitet og autonomi”. Delmålene er ”at fremme og vedligeholde størst mulige funktionsevne”.

Anbefalingerne til fysioterapeutens kompetencer er niveaudelte, så de omfatter både den nyuddannede fysioterapeut, fysioterapeuter i den basale indsats og fysioterapeuter i den specialiserede indsats. 

I rapporten beskrives de syv roller, fysioterapeuter typisk har inden for palliativ fysioterapi, og  hvilke kompetencer fysioterapeuten skal bestride for at kunne udfylde dem.

Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse

Da palliativ fysioterapi ikke er en del af pensum på grunduddannelsen, er der stor forskel på de nyuddannede fysioterapeuters kompetencer på området. Det foreslås derfor i rapporten, at palliativ fysioterapi gøres obligatorisk, og at både indhold og omfang af undervisningen fastsættes.

Der er desuden ifølge anbefalingerne behov for, at der udvikles relevant efter- og videreuddannelse på diplom- og masterniveau. Der foreslås således en tværfaglig diplomuddannelse eller oprettelsen af enkelte diplommoduler.

Der er også forslag om en monofaglig master eller kandidatuddannelse på tværs af de nordiske lande.

Hent rapporten her