Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En spørgeskemaundersøgelse om brug af måleredskaber i fysioterapi til knæartrose

Hvilke målereskaber anvender fysioterapeuter i Danmark? En undersøgelse baseret på svar fra 176 fysioterapeuter belyser emnet
Foto: Claus Sjödin

RESUMÉ:

Artiklen beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, hvis formål var at belyse, hvilke måleredskaber der anvendes af danske fysioterapeuter, som behandler patienter med knæartrose, og i hvilket omfang fysioterapeuter anvender de måleredskaber, der anbefales i de kliniske retningslinjer.

176 fysioterapeuter besvarede et internetbaseret spørgeskema.

Af disse rapporterer 23 procent, at de ikke anvender måleredskaber. Blandt de fysioterapeuter, som oplyser, at de anvender måleredskaber, undlader hver tredje fysioterapeut at udføre en baselinemåling, kun halvdelen udfører en måling ved behandlingens afslutning, og ca. 3 ud af 4 anvender måleredskaber i løbet af behandlingsperioden.

96 procent af de fysioterapeuter, som anvender måleredskaber, dokumenterer testresultatet i patientjournalen.

Trods national og international konsensus om at inddrage måleredskaber i fysioterapi til knæartrose er der i denne undersøgelse ca. en fjerdedel, som ikke anvender måleredskaber.

Disse fysioterapeuter kan således hverken dokumentere eller evaluere behandlingseffekt eller justere behandlingen på informeret baggrund. Denne undersøgelse viser, at der både er plads til og behov for forbedringer i forhold til monitorering af fysioterapi til patienter med knæartrose i Danmark.