Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nyt redskab til markedsføring af fysioterapi

Danske Fysioterapeuter har fået udarbejdet en status over evidensen for fysioterapi til type 2-diabetes og hofte- og knæartrose, der er publiceret på fysio.dk. Flere områder af fysioterapi vil følge de kommende år

Danske Fysioterapeuter har fået to forskere, fysioterapeut, ph.d. Stig Mølsted og fysioterapeut, ph.d. Carsten Bogh Juul, til at udarbejde en status over fysioterapi til henholdsvis type-2 diabetes og knæ- og hofteartrose.

Resultaterne af dette arbejde er publiceret i to pjecer, der kan downloades i en dansk og engelsk version på fysio.dk. Det er planen, at der publiceres 3-4 pjecer inden for andre områder af fysioterapi om året, og at der på fysio.dk bringes links til tilsvarende materiale fra andre fysioterapiforeninger i verdensorganisationen for fysioterapeuter, WCPT.

Pjecerne kan downloades frit af fysioterapeuter og andre, der har brug for at få et overblik over evidensen for fysioterapi.

Den faglige status giver et kort overblik over den specifikke diagnose, og hvordan fysioterapi kan indgå i behandlingen af den. Det begrundes desuden, hvorfor netop fysioterapeuten bør spille en rolle i behandlingen, hvor meget behandling der skal til, og hvilken betydning behandlingen har vist sig at have på patientens levealder, funktionsevne og kontakt til det øvrige sundhedsvæsen.

Opsummeringen bygger på evidens og underbygges af referencer.

Den faglige status er udarbejdet efter en fast skabelon, så det er let at danne sig et overblik over effekten af fysioterapi til forskellige sygdomme og tilstande. 

Henvender sig til ledere og klinikejere

Det er tanken, at ledere på det offentlige og private område kan benytte den faglige status i argumentationen for, at fysioterapi er relevant til behandling og genoptræning af specifikke patientgrupper. 

Udarbejdelsen af dette dokumentationsmateriale er et led i Danske Fysioterapeuters strategi om at synliggøre overfor omverdenen, at fysioterapi baserer sig på videnskabelig dokumentation, forklarer faglig chef Karen Langvad fra Danske Fysioterapeuter.

”De evidensbaserede argumenter kan være med til at hjælpe lederne i kampen for at fastholde og skabe jobmuligheder for fysioterapeuter. Den faglige status kan også bruges i en markedsføringsindsats af en fysioterapiklinik og dets tilbud”, uddyber hun.   

Karen Langvad understreger, at den faglige status ikke er en klinisk retningslinje, og at den derfor ikke vejleder i forhold til klinisk praksis, men at den enkelte fysioterapeut kan bruge den til at få et overblik over evidensen på et givent område. 

Et internationalt samarbejde

Publiceringen af denne type af dokumentation for fysioterapi er resultatet af et internationalt samarbejde i fysioterapiorganisationerne i WCPT. Især England er langt fremme og har publiceret  13 pjecer med status over forskellige områder af fysioterapi, herunder demens, rehabilitering og inkontinens. WCPT har gjort status over fysioterapi til en række kroniske lidelser herunder overvægt, cancer og aldring og publiceret resultatet på hjemmesiden.

I den europæiske del af WCPT er det besluttet at koordinere indsatsen, så ikke alle organisationer går i gang med at udarbejde en status over samme område. Der er også ifølge Karen Langvad planer om at udarbejde en fælles model for formidlingen og linke til hinandens pjecer.