Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mere fysisk aktivitet i psykiatrien

LEDER // Fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Det lægger regeringens psykiatriudvalg op til i en ny rapport. Det er et stort skridt fremad. For vi ved, at fysisk aktivitet kan være med til at forebygge de mange livsstilssygdomme, som mennesker med psykiske sygdomme ofte får, og som medvirker til, at de i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end andre borgere.

Derfor er jeg også glad for, at der flere steder i psykiatrirapporten slås fast, at der skal mere fokus på fysisk aktivitet. Det er præcis hvad vi har foreslået i Danske Fysioterapeuters eget psykiatriudspil, som vi siden marts måned i år har rejst rundt med til politikere, fagfolk og patientorganisationer.

Jeg er glad for at se, at mange af vores overvejelser går igen i psykiatriudvalgets rapport. Eksempelvis anbefalingen om, at regioner og kommuner skal forebygge og sikre, at fysiske sygdomme hos psykisk syge bliver opdaget tidligt. Her kunne jeg dog godt ønske mig en tilføjelse om, at alle mennesker med psykisk sygdom skal screenes for fysiske sygdomme, første gang de er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Det er også godt, at der i rapporten peges på, at der bør laves sundhedspolitik på de psykiatriske bosteder. Men det burde være skrevet ind i anbefalingerne. Og i den forbindelse meget gerne have være præciseret, at mennesker med psykiske sygdomme også har ret til 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, præcis som alle andre borgere.

Og så er det et klart fremskridt, at udvalget understreger, at psykiatriske patienter har krav på en genoptræningsplan på linje med somatiske patienter. At der så i rapporten anbefales, at genoptræningsplanen bliver en del af den samlet patientplan, er meget fornuftigt set i lyset af, hvor mange forskellige planer, mennesker med psykiske sygdomme ofte får.

Så overordnet peger rapporten klart i den rigtige retning, selv om jeg godt kunne have ønsket mig, at udvalget havde været lidt skrappere og skrevet mere ”skal” og mindre ”kan” ind i rapporten. Vi ved at fysisk aktivitet har stor betydning for sundheden, så det er i virkeligheden bare at komme i gang - også i psykiatrien.

Det har taget psykiatriudvalget næsten 16 måneder at få lavet den omfattende rapport på 283 sider, som nu er sendt videre til regeringen. Her bliver opgaven for sundhedsminister Astrid Krag (SF) at plukke de dele i rapporten, som skal skrives ind i regeringens handleplan for psykiatrien, der efterfølgende skal behandles i Folketinget.

Jeg både håber og tror, at handleplanen kan være med til at sikre en bedre indsats overfor mennesker med psykiske lidelser. Herunder at de får de rette tilbud om fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet. For det fortjener de. 


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter