Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Blandet modtagelse

PRAKSISDEBAT / Reaktionerne på hovedbestyrelsens beslutning svinger fra dyb skuffelse til tilfredshed.
Foto: Claus Sjödin, privat og Claus Bach

”Jeg er virkelig fortørnet over, hvordan det er endt”, siger David Dsenselovsky.

”Jeg har været rigtig glad for den her debat”, siger David Dsenselovsky, hvis glæde over debatten nu er afløst af skuffelse over udfaldet.

”Jeg er lejer på en klinik, men er ved at uddanne mig til osteopat og har planer om at gå uden for overenskomsten. Ikke fordi jeg ikke gerne vil kunne praktisere med tilskud, men for at kunne bruge mere tid på den enkelte patient og selv bestemme, hvad jeg er værd. At lade pengene følge patienten ville for mig at se have været en løsning, der kunne tilfredsstille alle, for eksempel med et loft på 20 antal behandlinger pr. år."

"Men i stedet for at forsøge at ændre noget i et forældet og stramt system, har hovedbestyrelsen besluttet at gøre noget i forhold til de ansatte på klinikkerne. Og det er da fint, men det er bare slet ikke det, den her debat har handlet om. Det virker, som om man forsøger at trække en lille ting ind for at dække over, at man skuffer en hel masse mennesker. Jeg er virkelig fortørnet over, hvordan det er endt”.

Ikke overrasket

Mathias Holmqvist, lejer og en af de meget aktive i debatten, er, som han siger ”ikke overrasket over det, hovedbestyrelsen er nået frem til”.

”Men jeg glæder mig da over, at de har hørt efter og har erkendt, at der er nogle problemstillinger i forhold til arbejdsvilkårene på klinikkerne. Jeg tror bare ikke, man finder holdbare løsninger, når man ikke er villig til at tage fat om roden på det egentlige problem, nemlig en forældet regulering, som skævvrider forholdene mellem klinikejerne og de ansatte og lejerne og giver manglende konkurrence, som fastfryser vores fag økonomisk og fagligt. Man kan muligvis komme igennem med at lave overenskomster for de ansatte på klinikkerne, men jeg kan ikke se, hvordan man vil sikre lejerne. Danske Fysioterapeuter har ingen sanktionsmuligheder i forhold til dem, som misbruger det råderum, ydernummeret giver dem.

Det nytter næppe noget at ville skabe ordentlige forhold i praksissektoren, når man ikke vil tage fat om problemets rod, mener Mathias Holmquist.

Overordnet bærer beslutningen præg af lappeløsninger og manglende politisk mod til endelig at få moderniseret og fremtidssikret praksis, gennem lige konkurrence. Jeg kan ikke se, hvordan iværksættere, kommende fysioterapeuter, dem uden ydernumre eller indlejere og ansatte, som arbejder under kritisable forhold, kan være tilfredse.”

Mathias Holmquist tilføjer, at debatten om ikke andet forhåbentlig har bidraget til at øge det politiske engagement i foreningen.

”Jeg håber, folk får øjnene op for, at det der sker i hovedbestyrelsen og i repræsentantskabet har betydning for deres hverdag og fremtid, og at det kan få dem til at engagere sig. Vi skal passe rigtig meget på, at det her ikke får foreningen til at brække over i to, for jeg tror helt sikkert, at vi står stærkere sammen, men det kræver tilfredsstillende og lige forhold for alle”.

Ejerne skal passe på

Også klinikejer Morten Graversen advarer mod risikoen for, at modsætningerne kan blive så store, at foreningen brækker over.

”Jeg har da tænkt tanken, om vi er ved at splitte op. Grundlæggende forstår jeg godt dem uden ydernummer, men jeg bliver stødt, når de siger, at os med ydernummer har det så let, og at vi ikke behøver at levere en ordentlig kvalitet, fordi patienterne kommer alligevel. Det gør de altså ikke. En patient vil hellere kureres ved to behandlinger på en klinik uden ydernummer, end de vil bruge fem behandlinger på en klinik med, og de vil også gerne køre efter det”, siger Morten Graversen.

”Der er helt sikkert nogle klinikejere, der skal passe på, at de ikke får ødelagt faget og vores allesammens renommé”, advarer Morten Graversen.

”Jeg tror, det her handler rigtig meget om de vilkår, man byder lejere og ansatte, og der er helt sikkert nogle klinikejere, der skal passe på, at de ikke får ødelagt faget og vores allesammens renommé, fordi de presser deres folk. Man hører om lejere, der betaler alt for høje procentsatser, fordi deres ejere har betalt for meget for deres ydernumre. Men hvis man presser lejerne, er de nødt til at producere så meget, at det går ud over kvaliteten”, siger Morten Graversen og slutter med en opfordring til hovedbestyrelsen:

”Jeg synes, vi skal bruge noget mere krudt på at promovere vores fag og fortælle noget mere om, hvor gode vi er. Jeg plejer at sige, at fysioterapien er verdens bedst bevarede hemmelighed”.

Læs også: "Hovedbestyrelsen: Fri nedsættelse løser ikke problemerne"