Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Jeg kører i bil i fire timer hver dag”

Thomas Langebjerg Forman arbejder hos Vendlet Aps
Foto: Henrik Frydkjær

Hvad laver du?

Jeg er salgskonsulent hos Vendlet, der sælger hjælpemidler fokuseret på plejen af den sengeliggende patient. Jeg kører rundt hos kunder i Region Sjælland, monterer vendelagner på borgernes senge og står for undervisning af plejepersonalet. Vi er tre fysioterapeuter ud af i alt 11 medarbejdere. Hovedkontoret ligger i Aabenraa, men mit kontor er i bilen.

Hvad er din baggrund?

Jeg har en fortid som udlært i en herreekviperingsbutik, men forlod den branche for at blive fysioterapeut, og det har jeg været i syv år. Jeg begyndte hos Vendlet i marts i år og var inden da i praksissektoren. Mit liv har fulgt to helt forskellige baner, men nu kan jeg kombinere dem.

Er du mere sælger end fysioterapeut?

Jeg synes i den grad, jeg bruger mig selv som fysioterapeut, og at det er fagligt tilfredsstillende. I undervisningen er det det faglige, vi tager fat i – hele den arbejdsmiljømæssige del. Jeg bruger også mine erfaringer fra praksissektoren rigtig meget. Dengang havde jeg ofte plejepersonale som patienter, og jeg kender de problematikker, de får i både ryg, nakke, skulder, albue, håndled og knæ. Jeg har ikke fat i patienterne som før, men det at være fysioterapeut er også i høj grad vejledning og forebyggelse.

Hvis man ikke har en fortid som sælger, vil man så som fysioterapeut føle sig tilpas i et job som dit?

Man skal i hvert fald have en konsulent i maven. For nogle vil det salgsmæssige være rigtig svært. Min erfaring er at vi som fysioterapeuter generelt ikke har så let ved at tage penge for vores ydelser. Men det gør det let, at produkterne er så gode, som de er. Man føler ikke, at man prakker nogen noget på, og har glæden ved at se, at borgeren og plejepersonalet får en lettere hverdag. Det er en fantastisk følelse hver gang.

Er det et ensomt job at køre rundt som sælger?

Det synes jeg ikke. Jeg kører i bil i gennemsnit fire timer pr. dag, hvor jeg sidder alene i bilen, men jeg synes ikke, det er ensomt. Det er klart en omvæltning at gå fra at have 12-15 patienter pr. dag til at sidde alene i en bil, men jeg nyder det, mere end jeg troede, jeg ville, fordi det giver ro i hovedet.  Før havde jeg tre minutter mellem patienterne, og så var det videre til en ny historie. Jeg slapper af i min bil og gør mig klar til næste opgave. Jeg kan lide min bil, og i min sommerferie var jeg lige nødt til at kigge til den for at se, hvordan den havde det.

Savner du ikke kollegial sparring?

I virkeligheden har jeg væsentlig mere kollegial sparring og faglig sparring nu, end jeg havde på klinikken, hvor det gik stærkt. Her mødes vi pr. telefon, til personalemøder, til messer og til fagligt træf. Og så betyder det meget, at firmaet er ejet af en fysioterapeut. Han overtog firmaet i 2010, og det har udviklet sig konstant, både på produktsiden og i form af de mange faglige seminarer, vi afholder.

Hvordan ser en typisk dag på jobbet ud? 

Jeg kører hjemmefra til enten plejecenter, en borgers hjem eller et hjælpemiddeldepot. Sætter det elektriske vendelagen op og underviser derefter plejepersonalet i brugen af vendelagnet i den daglige pleje, i stabil og tryg lejring og ikke mindst arbejdsstillinger. Derefter videre til næste borger eller kunde. Jeg kan også have en aftale med en visiterende terapeut om demonstration af vores produkter for både plejepersonale og terapeuter. Dagen kan også indeholde undervisning af studerende i brugen af Vendlet.

Er der en oplevelse i forbindelse med dit arbejde, der har gjort særligt indtryk?

Min bedste oplevelse indtil videre har været at montere vendelagen og undervise plejepersonalet hos en meget urolig og uadreagerende dement borger. At borgeren nu blev mobiliseret ens hver gang og i samme tempo, uanset hvem der skulle mobilisere hende, gjorde at hun faldt til ro, og personalet blev aflastet markant i den daglige pleje og mobilisering. At se glæden hos personalet ved efterfølgende besøg og høre hvordan det har gavnet borgeren i dagligdagen, dét er en god følelse!

Hvad er det bedste ved dit job?

At se, at plejepersonalet kan bruge det, jeg kommer med. Sådan er vi jo som fysioterapeuter, vi vil gerne gøre folk glade. Men det kollegiale er også vigtigt. Vi har et meget behageligt arbejdsklima, og selvom her selvfølgelig er et ledelsesmæssigt hierarki, taler vi på lige fod alle sammen. Og så må du også gerne skrive på plussiden, at det er et meget afvekslende job.

Hvad er det værste?

Det er jo så bagsiden af det afvekslende. På klinikken vidste jeg hver dag, at jeg havde 10-15 patienter, men her har jeg lige skullet vænne mig til, at jeg ikke altid ved, hvad jeg skal lave dagen efter. Så på en måde er det mere ustruktureret, men kun indtil aftalerne kommer ind i kalenderen. Men ”det værste” er nok så meget sagt. Jeg kan jo lide det.