Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En lang og hård debat om praksissektoren

LEDER / Formand Tina Lambrecht reflekterer over de seneste otte måneders debat om vilkårene i praksissektoren.

Vi kan ikke gøre alle tilfredse. Det vidste vi godt i hovedbestyrelsen, da vi i februar satte reguleringen af praksissektoren til debat. Men vi var også enige om, at debatten var vigtig at tage, for at få belyst de problemstillinger, der ligger i sektoren. Derfor valgte vi at sætte fokus på udfordringerne. De seneste otte måneder har medlemmerne så haft mulighed for at give deres mening til kende. Det har givet en lang og god debat. For selvom tonen til tider har været hård, har debatten været bred og ikke blot en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere af ydernumrene. Det har været styrken ved debatten.

I slutningen af september skulle hovedbestyrelsen så træffe en beslutning om, hvad foreningens holdning er til regulering af praksissektoren. Her var der enighed om, at der ikke skal være fri nedsættelsesret under overenskomsten. Det vil efter vores vurdering ikke give en bedre praksissektor at fjerne den nuværende regulering og dele patienttilskuddet ud på flere fysioterapeuter. Sådan lyder det korte svar på det spørgsmål, som har optaget de fleste i debatten.

Samtidig har debatten dog også vist, at der er en række problemstillinger i praksissektoren, som hovedbestyrelsen skal tage fat på. Vi kan se, at løn- og ansættelsesforholdene for lejere og ansatte nogle steder ikke er tilfredsstillende. Det skal vi have gjort noget ved, selv om det er en vanskelig problemstilling at håndtere på grund af ejerforholdene i praksissektoren.

Vi skal have sat en proces i gang, der skal føre til, at der kan tegnes overenskomster mellem de ansatte og klinikejerne. Og når det gælder forholdet mellem ejere og lejere, skal vi have kigget på muligheden for at tegne partnerskabskontrakter i stedet for lejekontrakter.

Debatten har også gjort det klart, at foreningen skal intensivere indsatsen for at få ændret den måde, som forsikringsselskaberne i dag bruger de offentlige tilskud som led i deres kommercielle produkter. Og at vi har en opgave i at overbevise regioner, kommuner og private udbydere om, at alle selvstændige fysioterapeuter skal have mulighed for at byde ind på opgaver, som ikke ligger under overenskomsten.

Selv om udgangspunktet for debatten har været regulering af praksissektoren, er det vigtigt at understrege, at vi ikke kun bør tale om de 1.1 milliarder kroner, som det offentlige hvert år giver i tilskud til patientbehandling. Vi ved, at der er et stort privat sundhedsmarked, men også at vi dér har konkurrence fra andre faggrupper. Her har vi en fælles opgave i at sikre alle selvstændige fysioterapeuter en større andel af markedet. Det er baggrunden for den erhvervsindsats, som foreningen har sat i gang og vil udbygge de kommende år.

Og så ved jeg godt, at debatten ikke dør her og nu. Heldigvis for det.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Læs også "Fri nedsættelse løser ikke problemerne"