Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Valget er dit

LEDER / Johnny Kuhr ser frem mod det forestående folketingsvalg.

Danske fysioterapeuter er som bekendt en partiuafhængig faglig organisation. Vores parti er fysioterapeuternes. Men nu er der valg, og det er endnu en anledning til at sætte fokus på sundhedsvæsen, uddannelse og forskning. Derfor afholder vi for øjeblikket valgmøder med politikkerne om relevante emner for fysioterapeuter og sundhedsvæsen. Det giver jer medlemmer en mulighed for at komme direkte i dialog med politikere, og det giver os som forening en mulighed for at konfrontere politikkerne med udfordringerne som vi ser dem i sundhedsvæsenet.

Der er op til valget mange muligheder for at komme i dialog med politikkerne. Eksempelvis kan du deltage i valgmøder eller debattere på de sociale medier. Jeg og regionsformændene er naturligvis aktive i den politiske debat, men jeg vil gerne opfordre dig til også at deltage. Og hvis du ønsker at deltage i debatten, får du her nogle gode spørgsmål til politikerne, som du kan lade dig inspirere af.

På sygehusområdet har patienterne udvidet frit valg til udredning og behandling. Også kaldet behandlingsgarantien. Det tvinger i nogle tilfælde hospitalerne til at behandle patienter med lette sygdomme før patienter med alvorligere lidelser. Sygehusene risikerer nemlig at få underskud på driften, hvis de sender patienterne videre til privathospital via det udvidede frie valg. Dertil kommer at ordningen har medvirket til, at flere danskere bliver opereret frem for at få tilbudt konservativ behandling. Derfor er det nødvendigt med en justering, så det bliver en faglig vurdering, der afgør længden på ventetiden. Spørg politikerne om de vil indføre differentieret behandlingsgaranti.

Til gengæld har borgeren ikke frit valg til genoptræning efter indlæggelse. Det betyder, at der ikke tages hensyn til ventetid, geografi, tilgængelighed, bestemte faglige kompetencer m.v. når genoptræningsplanen skal udmøntes. Spørg politikerne om borgere med en genoptræningsplan skal have frit valg, herunder kunne vælge en praktiserende fysioterapeut eller et træningstilbud i en anden kommune.

Regioner og kommuner er pressede på økonomien, men jeg synes at kommunerne på sundhedsområdet er præget af manglende selvtillid. De opgaver, der ligger uden for det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene, er ikke lavspecialiserede dele af sundhedsvæsenet. Nok behandler kommunerne ikke akut livstruende sygdomstilfælde, men meget af den forbyggende indsats og opfølgningen på behandlingen på sygehusene afgør alligevel liv og førlighed for borgerne. Her må man forvente, at kommunerne har større ambitioner. Spørg politikerne, hvordan de vil prioritere den borgernære sundhed i kommunerne.

Godt valg


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar