Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kravene er udvekslet

Sundhedskartellet ønsker at sikre reallønnen og skaffe bedre plads til faglig og professionel udvikling på arbejdspladsen. Kravene er blevet udvekslet med arbejdsgiverne, så nu er overenskomstforhandlingerne for alvor gået i gang.

Der skal være generelle lønstigninger til alle fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter og øvrige sundhedsgrupper, og så skal reguleringsordningen bevares.

Det var beskeden fra Sundhedskartellet til Danske Regioner og KL, da der i begyndelsen af december blev udvekslet krav forud for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Målet er i størst muligt omfang at sikre reallønnen, selv om det ikke bliver en nem opgave i den nuværende situation, hvor der ikke er mange penge at forhandle om.

”Derfor er det også helt naturligt, at alle skal have del i lønstigningerne,” siger konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

Hun tilføjer, at reguleringsordningen ligeledes er et vigtigt redskab til at sikre, at de offentligt ansattes sundhedsgrupper ikke kommer til at halte yderligere efter private ansattes lønudvikling – særligt i en tid, hvor pengene er små.

Kandidaterne skal med

Sundhedskartellet stiller også krav om, at kandidatuddannede fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. fremover skal kunne se sig selv i overenskomsten. Der bør være en klar sammenhæng med de sundhedsfaglige kompetencer, som kandidaterne har erhvervet via deres uddannelse, og så de løn- og arbejdsvilkår, de arbejder under. Og den sammenhæng finder de bedst i Sundhedskartellets overenskomst.

”Vi vil derfor arbejde benhårdt på at sikre kandidaternes plads i overenskomsten,” lyder meldingen fra Tina Lambrecht.

Og så ønsker Sundhedskartellet, der bliver bedre plads til faglig og professionel udvikling på arbejdspladsen. ”Vi skal sikre, at den ny faglige viden, bliver implementeret og taget i brug i hverdagen,” siger Tina Lambrecht.

Sundhedskartellet ser også gerne, at arbejdet med kliniske retningslinjer i kommunerne, og de regionale udviklingspuljer, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne for to år siden, fortsætter fremover. Den regionale pulje har medvirket til, at der på sygehusene er blevet sat mange faglige udviklingsprojekter i gang, hvor fysioterapeuter har en central rolle.

Forhandlingerne er i gang

Kravene blev udvekslet den 7. december, efter deadline på fagbladet. Derfor er arbejdsgivernes krav ikke med i denne artikel. Men man kan holde sig opdateret på fysio.dk, hvor der løbende bliver rapporteret fra overenskomstforhandlingerne.

Forhandlingerne er nu for alvor gået i gang, og efter planen skal de resultere i en aftale i slutningen af februar. Aftalen sendes derefter til afstemning hos Sundhedskartellets medlemmer. Hvis der bliver sagt ja, træder den ny overenskomst i kraft den 1. april 2013.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar