Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Realløn og faglig udvikling

LEDER / Reallønnen skal sikres, og der skal også fremover være plads til faglig udvikling på arbejdspladsen. Det er Danske Fysioterapeuters primære krav til OK13-forhandlingerne.

Det bliver ikke nogen let opgave. Så er det sagt klart og tydeligt. Men vi formåede for to år siden, under svære betingelser, at forhandle et overenskomstresultat på plads, som medlemmerne efterfølgende sagde ja til.

Så jeg tror, at det også denne gang skal lykkes at få en fornuftig aftale om, hvilke løn- og arbejdsvilkår der skal gælde for fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre og andre offentligt ansatte sundhedsgrupper.

Hovedopgaven bliver at sikre reallønnen så godt som muligt, og at er der fortsat er tid og plads til faglig og professionel udvikling på arbejdspladsen.

Det er kort fortalt de krav, som Sundhedskartellet møder frem med til arbejdsgiverne, når overenskomstforhandlingerne for alvor går i gang her i december.

Den økonomiske ramme bliver også denne gang meget stram. Derfor har vi valgt at sige, at alle skal have del i lønstigningerne, og at det gælder om at bevare den reguleringsordning, som er med til at sikre, at offentligt ansatte ikke halter yderligere efter lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Vi står over for store udfordringer i sundhedsvæsenet, der kan sammenfattes i, at vi skal have mere sundhed for pengene. Det er vi enige med politikerne og arbejdsgiverne om. Hvis vi skal skabe et mere effektivt sundhedsvæsen, skal vi have bedre mulighed for faglig og professionel udvikling og sikre et godt arbejdsmiljø.

Det er efter min og Sundhedskartellet vurdering forudsætningerne for bedre kvalitet og mere effektivitet i sundhedsvæsenet.

For to år siden fik vi i overenskomsten sat penge af til faglig udvikling og forskning, bl.a. til kliniske retningslinjer i kommunerne og til en udviklingspulje på sygehusområdet. Selv om der var tale om et forholdsvis beskedent beløb, er der allerede kommet mange gode resultater ud af satsningen.

Derfor er det en god ide fremover at sætte penge af til disse initiativer, så arbejdet kan fortsætte.

Jeg skriver denne leder, før jeg kender de krav, som arbejdsgiverne møder frem med, og derfor er det svært for mig at kommentere dem. På et enkelt område har KL’s forhandlere dog allerede løftet sløret:

De ønsker at indskrænke medarbejdernes indflydelse i MED og begrænse brugen af tillidsrepræsentantsystemet, fordi det skulle være for dyrt. Det er svært at forstå.

For mig at se må opgaven være at inddrage alle de dygtige medarbejdere i størst muligt omfang, når de strategiske mål skal sættes og beslutninger træffes, og ikke at begrænse dem og søge tilbage til en ledelsesstil, som jeg troede hørte fortiden til.

Det er i hvert fald ikke den rette medicin til at sikre mere sundhed for pengene.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter

Læs artiklen "Kravene er udvekslet"