Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Repræsentantskabsmøde

Oplev eller genoplev de mange debatter fra repræsentantskabsmødet i november. Hvordan forløb diskussionerne, hvad besluttede de, hvem talte for, og hvorfor var andre imod?

”Foreningens største styrke - at den er forening for alle fysioterapeuter – er også akilleshælen”, sagde konstitueret formand Tina Lambrecht blandt andet i sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet i november. Hermed lagde hun op til diskussion om, hvordan foreningen i højere grad kan favne grupper af medlemmer ved i højere grad at have differentierede ydelser på hylderne.

Repræsentantskabets vedtagelse af en erhvervspolitik for foreningen er netop et led i udviklingen af nye ydelser, der kan hjælpe iværksættere til etablering og vækst inden for nye markeder for sundhedsfremme og forebyggelse.

En repræsentant mente ikke, at man kunne vedtage at arbejde for vækst på det private marked og samtidig være imod brugerbetaling og forsøgte derfor at få modstanden mod brugerbetaling skrevet ud af foreningens sundhedspolitik.

Det lykkedes ikke, men repræsentantskabet vedtog til gengæld at ændre i foreningens formålsparagraf (linket er endnu ukendt), så arbejdsmiljø får et selvstændigt fokus.

En af de længere debatter på repræsentantmødet vedrørte vedtagelsen af faglige selskaber som erstatning for fagfora og faggrupper, men også en debat om mere åbenhed omkring hovedbestyrelsens drøftelser fik mange på talerlisten.

Repræsentantskabet mødes igen i 2014. Det lykkedes nemlig ikke hovedbestyrelsen at få vedtaget et forslag om tre år mellem møderne.