Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Knæledssmerters betydning for effekten af styrketræning

SMERTER / Smerter er ikke en hindring for at øge styrken i forbindelse med styrketræning, viser et eksperimentelt studie.
Foto: Henrik Frydkjær
Resumè
27 unge utrænede mænd og kvinder blev randomiseret til to grupper, som styrketrænede m. quadriceps 3 gange om ugen i 8 uger. Forsøgspersonerne trænede med en belastning svarende til 80 procent af 1 RM. Den ene gruppe (smertegruppen) fik umiddelbart før træningen en smerteinducerende injektion i knæet, mens den anden gruppe (kontrolgruppen) fik en injektion, der ikke udløste smerter i knæet. Efter endt træningsintervention opnåede smertegruppen en signifikant større muskelstyrkefremgang end kontrolgruppen. Studiet tyder på, at smerter ikke per definition reducerer evnen til at aktivere muskulaturen, og at det ikke nødvendigvis er en ulempe at træne med smerter. Studiet er udført på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital i samarbejde med en klinik for fysioterapi.