Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Løbestilsanalyse som fysioterapeutisk undersøgelse

LØBESTILSANALYSE / I artiklen beskrives de forskellige faser i løbet og overgangen mellem disse som en model til at vurdere bevægekvalitet under løb. På fysio.dk kan man se to eksempler på analyse af løbestil.

Resumé
Denne artikel fokuserer udelukkende på løbestil og primært på den del af en fysioterapeutisk løbestilsanalyse, som indeholder vurdering af bevægelsesmønstre, og de strukturelle og biomekaniske faktorer, der spiller ind på løbebevægelsen.
Artiklen giver en række bud på en løbestilsanalyse med udgangspunkt
i en kompleks forståelse af motorisk kontrol og med fokus rettet mod grundlæggende fysiologiske, anatomiske og biomekaniske parametre, sammenholdt med viden fra biomekanisk forskning i løb. Der argumenteres for, at fysioterapeutisk løbestilsanalyse bør baseres på en kompleks forståelse af motorisk kontrol, og at metoderne bør kvalitetsudvikles gennem såvel forskning som udviklingsprocesser og konsensusbaserede definitioner af komplekse begreber.
Artiklen suppleres af videoklip, der er publiceret på fysio.dk. Her kan man se to
løberes forskellige løbestil og en analyse af deres problemstilling.