Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ros til kommunerne

LEDER / Kommunerne og deres organisation, KL, har skiftet kurs på sundhedsområdet. Med det nye udspil om det nære sundhedsvæsen har KL gjort op med tanken om, at hver enkelt kommune skal udvikle sine egne tilbud. Det er der grund til at rose både KL og kommunerne for.

Siden kommunalreformen i 2007 har KL gang på gang lagt vægt på, at kommunerne selv skulle finde lokale løsninger på sundhedsopgaverne. Med henvisning til det kommunale selvstyre har kommunalpolitikere landet over blandt andet afvist faglige argumenter om, at ventetid har negativ betydning for genoptræningen.

Det har medført, at borgere har måttet vente i op til seks uger, fordi det kommunale selvstyre gav de lokale politikere retten til at bestemme ventetid. I Danske Fysioterapeuter mener vi i lighed med andre sundhedsfaglige professioner, at der skal tages sundhedsfaglige og ikke politiske hensyn, når det gælder borgernes sundhed.

På KL’s sundhedskonference i januar måned, hvor de nye tanker blev præsenteret, sagde borgmester i Rebild og formand for KL’s social- og sundhedsudvalg, Anny Winther, bl.a. i åbningstalen: ”Vi har i mange år talt om kommunernes forskellighed som et plus, noget der er et ukrænkeligt princip ved at være selvstændige og lokale. Sådan ser man ikke på det i resten af sundhedsvæsenet! For læger og patientforeninger er forskellighed et udtryk for, at nogle borgere får en ringere behandling end andre. Det kan vi ikke holde til. Hvis kommunerne skal være en stærk og tillidsvækkende del af sundhedsvæsenet, så må vi blive mere ensartede i vores sundhedsindsatser, end vi er i dag”.

KL lægger derfor op til en helt ny strategi for den kommunale sundhedsindsats. Der skal arbejdes langt mere systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse, og der skal arbejdes mere ambitiøst med at undgå genindlæggelser. Samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og kommunerne skal styrkes, og det nære sundhedsvæsen skal have en højere prioritet i de nationale strategier, f.eks. med udvikling af flere kliniske retningslinjer med relevans for det kommunale sundhedsarbejde. Det er svært at være uenig i.

Danske Fysioterapeuter har længe efterlyst sundhedspolitiske ambitioner hos kommunerne, og det her er første skridt. Vi ser frem til et tættere samarbejde med kommunerne og KL om at sikre endnu bedre arbejdsvilkår for fysioterapeuter, der arbejder i kommunerne: Vi vil sammen med KL arbejde for flere kliniske retningslinjer, stærkere dokumentation af indsatserne og et tættere samarbejde mellem fysioterapeuter i alle sektorer. Potentialet er stort.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter