Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nyt måleredskab til borgere i plejebolig

MÅLEREDSKAB / Måleredskabet DEMMI kan måle mobilitet hos borgere med både mange og få fysiske ressourcer. Mobiliteten testes ud fra 15 forskellige opgaver. DEMMI er publiceret på fysio.dk.
Foto: Henrik Frydkjær
Resumé
Måleredskabet DEMMI (The De Morton Mobility Index) kan bruges til at vurdere mobilitet hos borgere i plejebolig. Det viser data fra et projekt på seks plejehjem under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, fysioterapeuter og ergoterapeuter på plejehjem og seniorforsker Nina Beyer. Resultaterne viser, at DEMMI egner sig til at måle mobilitet hos borgere i plejebolig, uanset funktionsniveau og kognitivt niveau.