Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

6-minutters-gangtest til apopleksi

FORSKNINGSNYT // Der blev fundet særdeles god reliabilitet og validitet for brug af 6MWT i subakut og kronisk fase.

Internationale anbefalinger peger på 6-minutters-gangtest (6MWT) til evaluering af gangfunktionen hos patienter efter apopleksi. Som en forudsætning for at tage testen i brug mener klinikere, at det er nødvendigt at kende til testens måleegenskaber, herunder fortolkning af den kliniske relevans og betydningen af testresultatet. Der er brug for viden om testens reliabilitet, validitet, mindste målbare og mindste klinisk relevante forskel, samt konsensus om den specifikke testprotokol til målgruppen. Dette systematiske review, som er udført i henhold til PRISMA-anbefalinger (the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) har derfor undersøgt evidensen for brug af 6MWT til patienter i akut, subakut eller kronisk stadie efter apopleksi, herunder hvilke faktorer der har betydning for testens resultat fx banens længde.

Systematisk søgning i syv databaser identificerede 12.180 studier, hvoraf 42 studier blev inkluderet. Disse studier evaluerede måleegenskaberne af tidsbegrænsede gangtest (2-, 3-, 5-, 6- og 12-minutters test) hos voksne patienter med apopleksi. 36 af studierne omhandlede 6MWT. Henholdsvis 2, 4 og 31 studier omhandlede patienter i akut, subakut og kronisk fase, men 6 studier havde blandede populationer.

Testprotokollen for 6MWT varierede, idet 76 % af studierne anvendte en lige gang på 10-85 m til gangtesten, mens andre brugte en oval eller kvadratisk bane. Instruksen var hhv. at gå i komfortabelt tempo eller hurtigst muligt, og terapeuten gik enten bagved, ved siden af eller støttede patienten. Patienter med almindelig stok gik signifikant længere end dem med 4-punktstok eller vandrestav. Der var positiv sammenhæng mellem banens længde og distancen opnået i testen.

Der blev fundet særdeles god reliabilitet og validitet for brug af 6MWT i subakut og kronisk fase, og den mindste målbare forskel i testen blev fundet at være mellem 39-52 meter i subakut fase og 28-42 meter i kronisk fase. Fundene har følgende implikationer:

  • Kun få studier omhandlede patienter i akut stadie, men reliabiliteten vurderes høj for patienter med behov for assistance under gang.
  • Der er behov for dokumentation af testprotokollen ved test-retest på tværs af sektorer.
  • Protokollen skal indeholde specifikation vedr. banen, opmuntring, prøveforsøg og hjælpemiddel.
  • Der er behov for yderligere studier med patienter i akut fase.


Salbach, Nancy M. et al. Considerations for the Selection of Time-Limited Walk Tests Poststroke: A Systematic Review of Test Protocols and Measurement Properties. Journal of Neurologic Physical Therapy: January 2017 - Volume 41 - Issue 1 - p 3–17. doi: 10.1097/NPT.0000000000000159. Systematic Reviews.