Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Øvre dysfagi udredning og behandling

Artiklen sætter fokus på den tværfaglige indsats herunder fysioterapi til patienter i neurologien med øvre dysfagi med trakealkanyle.