Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det har været en spændende valgkamp

Tina Lambrecht blev genvalgt som formand for Danske Fysioterapeuter og vil arbejde for tættere dialog med flere medlemmer og modkandidaten Jeanette Præstegaard, så alles interesser bliver hørt.
Tina Lambrecht vil varetage alle medlemmernes interesser, lige fra basisfysioterapeuterne i det offentlige, der tager sig af patienterne i det daglige, over de meget stærke forsknings- og udviklingsmiljøer, og til det private område med arbejdsgivere og arbejdstagere, som til tider har modsætningsfyldte interesser. Foto: Lars Horn

”Jeg synes, det har været en spændende valgkamp, som har vist de mange forskellige interesser, der er i vores fag, og som vi skal varetage. Det har jeg fået mandat til,” siger Tina Lambrecht, som er genvalgt som formand for Danske Fysioterapeuter i en ny fireårig periode med et flertal på 59,8 procent af de afgivne stemmer.

Hendes eneste modkandidat, Jeanette Præstegaard, fik 37,3 procent af stemmerne, eller det, der svarer til 1584 ja-stemmer ud af de 4247 medlemmer, der valgte at stemme til formandsvalget.

Valgkampen blev ført på medlemsmøder i regionerne og på fysio.dk, hvor mange medlemmer deltog i debatten. Her blev diskuteret ydernummersystem, akademisering og kvalificering af grunduddannelsen, for blot at nævne nogle af stridspunkterne.

Men at bølgerne til tider gik højt, ser den genvalgte formand som et positivt udtryk for medlemmernes engagement.

”De mange medlemmer, som valgte at engagere sig i valgkampen, har vist mig, at der er rigtig mange, som har meget på hjerte i foreningen, og at de gerne vil involveres i foreningens arbejde. Det opfatter jeg som positivt, for vi vil meget gerne have, at folk involverer sig i arbejdet og i dialogen. Så nu er det vigtigt for mig og for hovedbestyrelsen, at vi samler den lyst og vilje op og får den inkorporeret i det videre politiske arbejde. Så vi får en tæt dialog med medlemmerne og sikrer, at alles interesser bliver hørt,” siger Tina Lambrecht.

Ingen nye kaniner

”Der var ikke nogle nye kaniner, der blev trukket op af hatten, men valgkampen har skærpet min opmærksomhed på ting, vi allerede arbejder på. Vi har en sygesikringsoverenskomst, som giver nogle ubalancer ude blandt de praktiserende, og de ubalancer skal vi håndtere til gavn for både fysioterapeuter og de patienter, vi skal behandle. Valgkampen har også vist, at vidensopbygningen i vores fag er blevet så stor og render så stærkt, - vi har mange, der bliver kandidater og professorer og ph.d.er, - at vi skal kunne håndtere den type medlemmer i foreningen, ligesom vi håndterer andre medlemmers interesser i foreningen. Det var ikke noget, vi ikke vidste, men vi er blevet bekræftet i det.”

Fysioterapeuter vil deltage i samfundsdebatten

Valgkampen viste også, at fysioterapeuterne ønsker, at foreningen sætter flere dagsordener i den sundheds- og samfundspolitiske debat, og det hilser Tina Lambrecht velkommen.

”Valgkampen har vist, at fysioterapeuter ikke kun vil snakke fysioterapi. Fysioterapeuter er også samfundspolitisk interesserede og ser gerne, at foreningen blander sig endnu mere i den sundheds- og samfundspolitiske debat. Det glæder mig, for det kan være en balancegang, hvornår man kun skal tale fysioterapiens sag, og hvornår man kan brede sig endnu mere ind i den samfundspolitiske debat. Der kan jeg se, at medlemmerne efterspørger mere synlighed, og det mener jeg også er den rigtige vej at gå.”

Inviterer Jeanette til samarbejde

Jeanette Præstegaard fik mere end en tredjedel af stemmerne, men dybest set mener Tina Lambrecht ikke, at de to står langt fra hinanden.

”Vi har jo mange dagsordener, som er ens. Vi vil begge gerne sikre fysioterapeuter gode løn- og ansættelsesvilkår og trygge forhold og sikre kontinuerlig faglig udvikling. Der bliver altid lidt rørte vande, når man har haft et valg, for ikke alle medlemmer vil det samme. Men det handler om at få samlet de gode kræfter, der er, og at vi i fællesskab arbejder for de dagsordener, der er vigtige. For det er vi bedst tjent med. Og min intention er at invitere Jeanette ind i et samarbejde. Hun er en dygtig og stærkt faglig person, og jeg er sikker på, at hun har meget at bidrage med. Det ser jeg frem til.”