Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi sparer på transporten

Der er ingen umiddelbar økonomisk gevinst ved at sætte borgerne til at træne digitalt derhjemme, målt på terapeuttimer. Til gengæld sparer kommunen på borgertransporten, fortæller souschef Anne Skjoldan fra Gladsaxe Kommune.

Som fysioterapeut kan man frygte, at den nye digitalisering vil betyde færre fysioterapeuter i kommunerne. Men det er ikke et scenarie, som Anne

Skjoldan, souschef i Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen i Gladsaxe Kommune og leder af enheden for velfærdsteknologi, kan genkende. Hun har været tovholder på Icura-projektet fra 2012 og frem til i dag og ser, at antallet af terapeuttimer er konstant.

”Gevinsten ved Icura-projektet er ikke færre terapeuttimer. Fysioterapeuterne sparer tid, fordi de kun har holdundervisning en gang om ugen mod to til traditionel genoptræning. Men til gengæld skal terapeuterne nu følge med i, om patienterne får trænet eller ej, og svare på henvendelser fra patienter på chatfunktionen, Der, hvor der er en umiddelbar og helt sikker økonomisk gevinst, er i transportudgifterne. Vi er forpligtede til at sørge for borgernes kørsel frem og tilbage til træningscentret, hvis borgeren ikke kan klare kørslen selv, og her sparer vi jo transport en gang om ugen.”

Læs også om digital genoptræning med Icura Trainer

Samarbejde er nødvendigt

Undervejs har fysioterapeuterne i fire kommuner arbejdet tæt sammen med firmaet Icura, som har givet input til firmaet, som har rettet det til, så det blev, som fysioterapeuterne ønskede. Derfor har det været økonomisk og tidsmæssigt krævende at gennemføre udviklingsarbejdet.

”Det havde ikke været muligt for os i Gladsaxe kommune at gennemføre projektet uden de tre øvrige kommuner. Vores målgruppe er ikke stor nok til, at vi kunne lave et randomiseret studie alene, og udviklingsarbejdet var så omfattende, at vi måtte have en fuldtids projektleder koblet på, der kun har ansat til det. På den her måde fik vi mulighed for at dele udgifterne op i fire dele, ellers havde det været alt for stor en opgave,” siger Anne Skjoldan og fortsætter:

”Det er nødvendigt at blive ved med at udvikle ny teknologi. For der kommer flere og flere borgere i Gladsaxe Kommune, som er over 85 år, og de får brug for genoptræningsforløb.”