Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til forebyggelse af osteoporose

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger effekten af høj intensitetstræning sammenlignet med regulær udholdenhedstræning i forhold til at øge BMD hos postmenopausale kvinder.

Baggrund

Postmenopausale kvinder er i risiko for at få osteoporose som følge af nedsat knoglemineraltæthed (BMD). Medicin, diæt og træning er hjørnestenene i forebyggelse og behandling af osteoporose. Imidlertid er det ikke klarlagt hvilke typer træning, der mest effektivt øger BMD og forebygger osteoporose.

Formål

At undersøge effekten af høj intensitetstræning sammenlignet med regulær udholdenhedstræning ift. at øge BMD hos postmenopausale kvinder.

Metode

36 postmenopausale kvinder fra Spanien deltog i studiet med træning udendørs og indendørs i et helsecenter. De blev randomiseret til enten udholdenhedstræningsgruppen (kontrol), hvor de skulle gå med konstant hastighed (6 km/t) 1 time 3-5 gange ugentligt eller til høj-intensitetstræning (interventionsgruppen) to gange om ugen af 1 times varighed.

Træningen bestod af styrketræning og andre typer øvelser med vægte, elastikker o. lign. Kvinderne trænede i to år. Der blev benyttet kalendere for at sikre compliance igennem studiet, og det primære outcome var måling af BMD i collum femoris og lumbalcolumna målt vha. DXA-skanninger mhp. at bestemme T-scoren.

Resultater

Begge grupper forbedrede T-scoren. Der blev dog ikke fundet nogen statistiske signifikante forskelle på de to grupper, hvilket forfatterne mener kan skyldes, at studiet havde for få deltagere.

Konklusion

Studiet bygger på en forholdsvis lille studiepopulation og rummer en del usikkerheder på grund af få deltagere. Resultaterne tyder dog på, at der for kvinder i den postmenopausale alder kan være en gavnlig effekt af både udholdenhedstræning og højintensitetstræning ift. at styrke knoglemineraltætheden.

Perspektivering

Såfremt større og grundigere studier på netop dette felt kan klarlægge hvilken type træning, der har størst effekt på knoglemineraltætheden hos patientgruppen, vil vi blive bedre til at vejlede patienterne om, hvilken træning de med fordel kan vælge. Endvidere kan længere follow-up tid måske give et bedre billede af, hvorvidt træningen også over længere tid giver en beskyttende effekt.