Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeut vinder sag om løn i Venstre Landsret

Både by- og landsretten var enige i, at en fysioterapeut havde ret til fuld løn under sygdom, selvom der stod noget andet i kontrakten.

En fysioterapeut har for nylig vundet en sag i Vestre Landsret om retten til sygepenge. Fysioterapeuten var ansat på en privat klinik på provisionskontrakt, som sikrede hende løn for minimum 24 timers arbejde om ugen. Reelt havde hun dog en arbejdsmængde på i gennemsnit 35 timer, og fik løn for det.

Men da fysioterapeuten lagde sig syg, ville hendes arbejdsgiver kun udbetale løn under sygdom for de 24 timer, der oprindeligt var beskrevet i kontrakten. Og det er imod funktionærloven, siger Tanja Bügel Kruse, forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter.

”I den slags sager tager man udgangspunkt i, hvordan ansættelsesforholdet har fungeret i praksis. I dommen har byretten og landsretten ikke set så meget på kontraktens ordlyd, som på den arbejdsmængde, den ansatte havde før sin sygemelding. Da man ikke fandt bevis for andet, vurderede man, at arbejdsmængden ville have været den samme under sygemeldingen,” fortæller Tanja Bügel Kruse.

Derfor kom dommerne i både by- og landsret til det samme resultat: Arbejdsgiver skal betale de resterende sygepenge til den ansatte, svarende til et gennemsnit på 35 timers arbejdsuge. Dertil kommer sagens omkostninger, som også skal dækkes af arbejdsgiver, som har tabt sagen.

Kontrakter skal udformes efter arbejdsmængde

Denne type sager er ikke sjældne, fortæller Tanja Bügel Kruse.

”Desværre ser vi utrolig tit, at der opstår uenighed om størrelsen af løn under sygdom. Arbejdsgiver forsøger at udbetale løn under sygdom efter det timetal, der står som minimum i kontrakten, selvom den ansatte reelt har arbejdet mere.”

Tanja Bügel Kruse håber, at sagen vil få arbejdsgivere til at være omhyggelige, når det gælder udformningen af kontrakter for time- og provisionslønnede. Både når det gælder løn under sygdom og fastsættelse af arbejdstiden.

”Kontrakten skal være tidssvarende. Hvis man ansætter folk til 20 timer, men det så viser sig, at der er arbejde til 30, så sørg for at få lavet kontrakten om. Det er et problem for både den ansatte og arbejdsgiver, når der er tvivl om arbejdstiden. Som arbejdsgiver risikerer man ikke at få fuldt udbytte af den dagpengerefusion, man har ret til, når ens ansatte lægger sig syge, og som lønmodtager er det forbundet med stor usikkerhed ikke at have en opdateret kontrakt.”