Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Cand.scient. i fysioterapi

De første 25 studerende kan begynde på kandidatuddannelsen i fysioterapi på Syddansk Universitet til september.

Hidtil har fysioterapeuter, der ønskede en monofaglig videreuddannelse i fysioterapi, været nødt til at ty til udenlandske universiteter, men nu kan man nøjes med at rejse til Odense. Syddansk Universitet vil kunne optage de første 25 studerende på kandidatuddannelsen i fysioterapi i sommeren 2011.

Formålet med uddannelsen er, at den studerende på et forskningsbaseret grundlag udbygger sin faglige viden og kunnen i forhold til grunduddannelsen. De studerende vil bl.a. lære at evaluere, kvalitetsudvikle og evidensbasere klinisk praksis inden for de fysioterapifaglige specialer samt fungere som projektledere på evaluerings- og udviklingsprojekter.

Positive tilbagemeldinger
Fysioterapeut Hans Lund, der er lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og tovholder på projektet med at få strikket kandidatuddannelsen sammen, glæder sig over, at de potentielle aftagere af de nye kandidater i overvejende grad har været positive i deres tilbagemeldinger.

"Alle dem, vi har talt med, overfysioterapeuterne på sygehusene, de ledende terapeuter i kommunerne osv., har rost initiativet og sagt, at det er den helt rigtige vej, vi går ved at etablere en monofaglig videreuddannelse, der skal lære fysioterapeuter at anvende evidensbaseret praksis i hverdagen. Målet er ikke at fylde rækker af elfenbenstårne med akademisk uddannede fysioterapeuter, men at skabe en hel masse endnu bedre klinikere, der kan kvalitetsudvikle praksis ", siger Hans Lund.

Der er i uddannelsens andet år lagt op til, at den enkelte kan tone sit uddannelsesforløb, forklarer han. "Man kan man vælge at gå i dybden inden for eksempelvis det muskuloskeletale område, det neurologiske område eller projektledelse, eller man kan bruge uddannelsen som forberedelse til sin ph.d.".

Danske Fysioterapeuters formand, Johnny Kuhr, er begejstret for perspektiverne i den nye uddannelse, som han mener, vil højne professionens faglige kvalitet og på sigt vil bidrage til et kvalitetsløft af fysioterapiydelserne i det danske sundhedsvæsen: "En kandidatgrad i fysioterapi vil være et væsentligt bidrag til den evidensbasering af fysioterapiydelserne, som er helt afgørende for at sikre borgerne sikkerhed for kvaliteten", siger Johnny Kuhr.

Han glæder sig også over, at uddannelsen er en direkte udløber af Danske Fysioterapeuter og Gigtforeningens støtte til den fysioterapirelevante forskning på universitetet. Danske Fysioterapeuter har sammen med Praksisfonden i perioden 2007-2010 støttet Forskningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet med i alt knap 4,4 millioner kroner.

Direkte adgang for bachelorer
Også rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet kipper med flaget i anledning af den nye uddannelse: ”Syddansk Universitet har tradition for at tilbyde uddannelser og forskning inden for bevægeapparatet. Vi er det eneste universitet i Norden, der tilbyder en kiropraktoruddannelse, vi har en lægeuddannelse og en idræts- og sundhedsuddannelse, der er med til at forebygge sygdomme. For at fuldende billedet, får vi nu en kandidatuddannelse i fysioterapi, der kan bidrage til behandlingen af en række fysiske lidelser”, udtaler han.

Professionsbachelorerne får direkte adgang til kandidatuddannelsen, mens fysioterapeuter, der er uddannet efter den gamle bekendtgørelse skal igennem et suppleringsforløb. Suppleringsforløbet vil blive et forholdsvis overskueligt forløb med nogle intensive konfrontationstimer og en efterfølgende prøve og med en studiebelastning op til 15 ECTS-point. Til sammenligning er den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse, der er en forudsætning for optagelse på eksempelvis cand.scient.san.-uddannelsen et halvt års fuldtidsstudium til 30 ECTS-point.