Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et resultat rykker nærmere

Om alt går vel, kan en aftale om en ny overenskomst for regioner og kommuner snart sendes til afstemning.

Selvom overenskomstparterne på det offentlige område sidst i januar måtte opgive at få et delresultat i hus om blandt andet seniorordninger, er der stadig tillid til, at det lykkes at nå et samlet resultat inden deadline den 28. februar. En urafstemning om en ny overenskomst for ansatte i regioner og kommuner venter derfor lige om hjørnet.

Materialet sendes ud til alle berørte medlemmer i begyndelsen af marts, og håbet hos forhandlerne er, at så mange som muligt vil give sig tid til at stemme. For ”det er dem, der stemmer, som bestemmer”, som medlem af forhandlingsudvalget Kirsten Thoke mindede om i sidste nummer af Fysioterapeuten.

Op ad bakke
Formand Johnny Kuhr ser frem til at få afsluttet forhandlingerne, der denne gang har været mere end almindeligt op ad bakke, fortæller han.

Arbejdsgiverne har kunnet sende spindoktorerne på ferie, for krisen har i dén grad sat dagsordenen for de her forhandlinger og den ramme, der forhandles indenfor. Arbejdsgivernes udgangspunkt har været, at det vi skylder skal betales tilbage med renters rente, og hvis bare dén trussel kan holdes fra døren, er vi nået langt”, mener Johnny Kuhr.

At en lønnedgang kan komme på tale skyldes den reguleringsordning, der som en del af overenskomsten regulerer lønningerne på det offentlige område i forhold til det private. Det normale er, at det private arbejdsmarked er lønførende, og at reguleringsordningen sikrer, at lønningerne på det offentlige område ikke halter for meget efter lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Men i 2009 satte den økonomiske krise en kraftig bremse på de private lønninger, samtidig med at lønudviklingen på det kommunale og regionale område var relativt høj, så da lønnen blev reguleret i 2010 stod de offentligt ansatte reelt over for at skulle reguleres ned i løn. Efter aftale med arbejdsgiverne undgik man en nedregulering, men daværende formand for Regionernes Lønnings- og takstnævn, Kristian Ebbensgaard, understregede dengang, at der var en regning, der skulle betales på et tidspunkt.

”Samtidig har arbejdsgiverne fremsat flere krav om forenkling og mere lokal fleksibilitet, end vi har været præsenteret for nogensinde før. Så på alle fronter er det nogle meget vanskelige forhandlinger denne gang”, siger Johnny Kuhr, men understreger, at det ikke kun er et spørgsmål om at holde arbejdsgiverne stangen. ”Vi kæmper selvfølgelig også for vores egne krav, bedst mulig sikring af reallønnen og fokus på faglig og professionsrettet udvikling og det gode arbejdsliv”.

Hvad det ender med er endnu for tidligt at sige noget om, men et godt gæt er, mener Johnny Kuhr, at selvom der nås til enighed om et resultat, som Sundhedskartellets forhandlere kan stå inde for, vil det ikke give anledning til den store festivitas.

”Selvom champagnepropperne nok ikke kommer til at spirnge, håber vi jo alligevel, at vores medlemmer vil vurdere resultatet på baggrund af den helt ændrede situation vi står i denne gang. En konflikt er altid en alvorlig sag, men særligt i disse tider hvor mange arbejdspladser i forvejen er trængte. Vi vil meget nødig ud i en langvarig konflikt, men vi undlader selvfølgelig ikke at fortælle arbejdsgiverne, at det er et fælles ansvar, at vi når et resultat, som vi kan præsentere for medlemmerne

Det bliver let at stemme
Da der sidst blev stemt om en ny overenskomst i sommeren 2008, var der godt 65 procent af de stemmeberettigede, der afgav deres stemme. Det var en del flere end de 58 procent, der stemte forrige gang, i 2005, men skyldtes formentlig den massive opmærksomhed, der var omkring forhandlingerne på grund af den to måneder lange konflikt.

Denne gang er der dog gode muligheder for at slå alle tidligere stemmeprocentrekorder, for første gang får man nemlig mulighed for at afgive sin stemme elektronisk – enten via nettet eller pr. sms.

Vi har valgt en elektronisk afstemning denne gang. Dels fordi vi mener det er nemmere for medlemmerne, der i stort omfang er vant til at bestille varer eller deltage i afstemninger på nettet eller sms. Dels fordi vi sparer både regnskov og kontingentkroner ved at undgå brevstemmer”, udtaler konstitueret forhandlingschef Hanne Aasted.