Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kunsten at fastholde den gode kvalitet

Hvordan ser den gode genoptræningsplan ud? Og hvad betyder økonomistyringen for kvaliteten af træningen i kommunerne? Det er nogle af de spørgsmål, som Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at der skal findes svar på.

Det begyndte i september 2010, da medlemmerne diskuterede kvalitet i træning på arbejdspladserne og sluttede i januar 2011, da hovedbestyrelsen udvalgte de fem emner, der skal sættes fokus på. Dermed er der sat et foreløbigt punktum for kampagnen kvalitet i træning, der har givet mere end 100 debatindlæg og videoindslag på fysio.dk og en engageret debat på repræsentantskabsmødet i november.

Det vidste sig hurtigt i debatten, at mange fysioterapeuter er optaget af, hvordan de aktuelle besparelser på sygehuse og i kommuner risikerer at gå ud over den faglige kvalitet. Når der er færre penge til rådighed og mindre tid til at behandle patienter og borgere, bliver kvaliteten presset.

Derfor tager mange af de indlæg fra medlemmer og repræsentantskabsdebatten, som hovedbestyrelsen har samlet og filtreret, udgangspunkt i konsekvenserne af besparelser og effektiviseringer.

Genoptræningsplaner og pakkeforløb
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende fem områder.

Der skal findes frem til, hvordan den gode genoptræningsplan ser ud. Siden genoptræningsplanerne blev indført i 2001 er antallet steget fra godt 10.000 til 112.000 om året. Kampagnen har vist, at der er ønsker om at se på genoptræningsplanerne igen. Formålet er at beskrive, hvad Danske Fysioterapeuter mener, en genoptræningsplan skal indeholde, hvis kvaliteten skal være i top.

Kvalitet i træning:

I kampagnen er benyttet følgende definition: Ved kvalitet i træning forstås den genoptræning, træning og behandling, som tilbydes af fysioterapeuten med det formål at forebygge funktionstab, forbedre funktionsformåen og forbedre livskvalitet. Træningen er tilpasset den enkelte patients funktionsniveau.

Det skal undersøges, hvordan økonomistyringen på sygehuse og i kommunerne kan understøtte den gode kvalitet i træningen.

Der skal kigges på, om pakkeforløb og standarder sætte kvaliteten under pres. Eksempelvis ved at sammenligne standardforløb på udvalgte diagnoser i en række kommuner.

Den samfundsmæssige gevinst ved fysioterapi skal dokumenteres. Eksempelvis ved at påvise, at målrettet træning kan nedsætte graden af genindlæggelser for KOL-patienter.

Og endelig skal der kigges på behovet for flere penge til mere kompetenceudvikling til fysioterapeuter, hvis kvaliteten skal fastholdes og forbedres.