Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En god dialog mellem sektorerne er vigtig

Blandt andet kommunale misforståelser vedrørende vederlagsfri fysioterapi var på dagsordenen på generalforsamlingen i Danske Fysioterapeuters Region Nordjylland.

På generalforsamlingen i Danske Fysioterapeuters Region Nordjylland sidst i januar fortalte regionsformand Tina Lambrecht i sin beretning, hvordan kommunernes syn på det vederlagsfri område har været en udfordring. Kommunerne har dels skudt klinikkerne nogle økonomiske motiver i skoene, dels misforstået og fejlfortolket overenskomsten og vejledningen på området.

 

”Der har givet anledning til megen bekymring og sure miner hos de praktiserende og med rette”, sagde Tina Lambrecht, der dog også kunne berette, at der er lys forude, og at det ser ud til, at der en etableret en god dialog mellem kommune og praktiserende i de kommuner, som har haft problemer.

 

Og en god dialog mellem sektorerne er vigtig, lyder beskeden fra generalforsamlingen, der også beskæftigede sig med Aalborg Kommunes beslutning om at sende kommunale træningsopgaver i udbud. Det giver mulighed for et tættere samarbejde mellem offentlig og privat sektor og styrker dialogen til gavn for patienterne, sagde Tina Lambrecht blandt andet.

 

Hun opfordrer i en pressemeddelelse til, at udbuddet henvender sig til klinikker af alle størrelser, og at der bliver lagt vægt på faglighed og geografisk nærhed, der er en vigtig faktor for mange patienter.

 

Den stramme økonomiske virkelighed

Regionsformandens skriftlige beretning forud for generalforsamlingen bærer præg af den krise, der har ramt kommuner og sygehuse over hele landet.

 

”Vidnesbyrd om at det er nødvendigt fortsat at se på træningsområdet træder tydeligt frem når der bliver afholdt TR-netværksmøder her i regionen. Igennem hele året har der på hvert eneste møde været talt om de mange besparelser som der pågik igennem året, og tydeligt er det at alle de offentlige arbejdspladser er tæt på den stramme økonomiske virkelighed”, lyder det i beretningen fra det nordjyske.

 

Selvom regionen tords alt indtil videre er sluppet nådigere end i resten af landet kan de tillidsvalgte kan berette om en travl hverdag, hvor pauser er begrænsede, hvor man ikke kan få lov til at besætte vakante stillinger, hvor der har været ansættelsesstop, hvor man skal lave flere genoptræningsforløb for den samme pose penge, og hvor nye initiativer skal finansieres inden for den givne ramme.

 

Tina Lambrecht opfordrer til opmærksomhed på, hvordan arbejdsmiljøet påvirkes af besparelserne og ikke mindst, hvad de betyder for kvaliteten af ydelserne.