Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tillykke med kandidatuddannelsen i fysioterapi

LEDER / Vi har fået en kandidatuddannelse i fysioterapi i Danmark. Videnskabsministeriet har netop godkendt den toårige uddannelse, og det første hold studerende starter allerede på Syddansk Universitet i Odense efter sommerferien.

Det er et stykke fysioterapihistorie, som bliver skrevet, og det er samtidig en stor anerkendelse af fysioterapiens stadig mere centrale rolle i det danske sundhedsvæsen. Indtil nu har det ikke været muligt at uddanne sig på kandidatniveau i fysioterapi i Danmark, og fysioterapeuter har været nødt til at tage til eksempelvis Sverige eller Australien. Det har været en bremse for forskning i fysioterapi og for kvalitetssikring og evidensbasering af ydelserne.

Kandidatuddannelsen i fysioterapi på Syddansk Universitet giver nogle helt nye, perspektivrige muligheder. Jeg er sikker på, at uddannelsen vil højne professionens faglige kvalitet og på sigt bidrage til et kvalitetsløft af fysioterapiydelserne overalt i sundhedsvæsnet. Den vil være et væsentligt bidrag til evidensbaseringen af
fysioterapi, som er helt nødvendig for at sikre borgerne gode og effektive sundhedsydelser. Derfor er det også min vurdering, at der vil være gode jobmuligheder for de kommende kandidater i fysioterapi.

Kandidatuddannelsen i fysioterapi er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af et målrettet samarbejde mellem Syddansk Universitet og Danske Fysioterapeuter. Et samarbejde, som blev indledt i 2007, da
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi blev etableret på universitetet. Siden starten har Danske Fysioterapeuter sammen med Gigtforeningen og Praksisfonden støttet forskningsenheden med omkring 4,4 millioner kroner.

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vedtog sidste år en strategi for uddannelse i fysioterapi. Et vigtigt mål i strategien er, at der etableres en kandidatuddannelse i fysioterapi i direkte forlængelse af grunduddannelsen. Nu er kandidatuddannelsen en realitet, og professionsbachelorer i fysioterapi har direkte adgang til den nye kandidatuddannelse. Så her er målet til fulde opfyldt.

Jeg ved, at rigtig mange fysioterapeuter har ventet på denne mulighed for at videreuddanne sig, og jeg tror, at der på sigt er basis for, at der kan komme kandidatuddannelser i fysioterapi på andre universiteter. Det vil Danske Fysioterapeuter arbejde for. Men foreløbig er det helt på sin plads at sige tillykke med kandidatuddannelsen til fysioterapeuterne i Danmark.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter