Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Markedsføres over for patienterne

Re5-metoden markedsføres direkte over for patienterne. Det kan være et etisk problemer mener Etisk Udvalg i Danske Fysioterapeuter.

For fysioterapiklinikkerne er investeringen i Re5-teknologien overskuelig. Det koster 500 kroner om måneden at leje apparaturet, og herudover betaler klinikken et beløb til virksomheden pr. behandling. For Re5 er det derfor ikke nok, at fysioterapeuter over hele landet betaler leje af apparaturet; de skal også gerne bruge det på deres patienter.

For at stimulere patienternes interesse hjælper Re5 derfor med markedsføringen i lokalområdet. Virksomheden stiller op til informationsmøder for klinikkens patienter, og udgiften til annoncering af møderne betales i et vist omfang af Re5. Ifølge Re5’s hjemmeside blev der i 2010 annonceret 31 patientmøder på forskellige fysioterapiklinikker fordelt over hele landet, og alene i januar og februar 2011 er der annonceret 11 møder.

Formand for Danske Fysioterapeuters etiske udvalg, Brian Errebo-Jensen, hilser det velkomment, at behandlere og producenter samarbejder om forskning og udvikling, men både han og resten af udvalget har visse betænkeligheder over for samarbejdet omkring den del af markedsføringen, der retter sig direkte mod patienterne.

”Ud fra et professionsetisk synspunkt skal vores behandling tage udgangspunkt i evidensbaseret viden, patientens ønsker og vores egen erfaring. Det er en balance, der kan komme i spil, hvis der bliver lagt pres på at få patienten til at efterspørge en bestemt type behandling. Patienten har ingen forudsætninger for at vurdere, hvilken behandling der er den rigtige – heller ikke efter et informationsmøde”, mener Brian Errebo-Jensen og peger på, at går en hårfin grænse mellem information og markedsføring; en grænse, som han mener, at både fysioterapeuter og producenter bør forholde sig til.

”Man må selvfølgelig informere om, hvad man vil, men det må ikke forrykke balancen, og forpligtelsen til at forholde sig kritisk til egen praksis og ansvaret for behandlingen ligger hos fysioterapeuten uanset patientens ønsker og forventninger”.