Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Måleredskaber: Brug samme redskab i hele patientforløbet

TEMA // Fysioterapeuter bør tænke ud over egen behandling, når de vælger måleredskaber. Det er især i overgangene mellem de forskellige sektorer, at der er behov for koordination.
“Den største kilde til måleusikkerhed er testeren selv, og derfor skal vi være meget omhyggelige med udførelsen af målingerne. Man skal gøre sig umage og følge testmanualen minutiøst. Desuden skal man mødes og øve sig for at sikre, at man måler ens,” udtalte Anders Vinther. Foto: Carsten Bundgaard.

Fysioterapeuter skal snakke mere sammen på tværs af sektorer, når de vælger måleredskab til patientforløb. Der er behov for en bedre sammenhæng, så målinger over tid kan bruges til at dokumentere ændringer i borgerens tilstand.”

Sådan lød opfordringen fra Thomas Maribo, professor ved Aarhus Universitet og forskningsleder ved DEFACTUM, og Anders Vinther, fysioterapeut, ph.d. ved Herlev og Gentofte hospital, der holdt oplæg ved symposiet “Måleredskaber for klinkere, anvendelse og fortolkning.”

Fysioterapeuter skal benytte måleredskaber til dokumentation af praksis, til diagnosticering og for at give en så nøjagtig prognose som muligt. Målinger kan også være et vigtigt pædagogisk redskab i et behandlingsforløb, så patienten kan få svar på, om det går fremad med eksempelvis konditionen. Men en af de helt store udfordringer i at gennemføre systematisk måling og opfølgning i patientforløb er sektorovergange.

“Hvis vi vil det godt for dem, vi behandler, så er vi nødt til at måle det samme, på tværs af sektorer, i hele patientforløbet”, udtaler Thomas Maribo.

Han opfordrer derfor fysioterapeuter til at tænke udover den del af patientforløbet, de selv er involveret i. Den enkelte fysioterapeut bør undersøge, hvilke redskaber der er anvendt tidligere, ligesom man bør være opmærksom på, at redskabet skal kunne anvendes videre i patientens forløb. Det vil ofte være relevant at vise en ændring over tid, og det kræver selvsagt flere målinger, samt at der måles på samme måde hver gang.

Thomas-Maribo-main.jpgProfessor Thomas Maribo holdt oplæg ved symposiet “Måleredskaber for klinkere, anvendelse og fortolkning.” Foto: Carsten Bundgaard.

Minimer måleusikkerheden

Udover at måleredskabet skal kunne bruges på tværs af sektorer, så er det vigtigt at vælge et måleredskab, der måler så præcist som muligt for at få brugbare data.

“Den største kilde til måleusikkerhed er testeren selv, og derfor skal vi være meget omhyggelige med udførelsen af målingerne. Man skal gøre sig umage og følge testmanualen minutiøst. Desuden skal man mødes og øve sig for at sikre, at man måler ens,” udtalte Anders Vinther.

“Uanset hvor grundig man er, skal man dog holde sig for øje, at det ideelle måleredskab ikke findes. Resultatet viser altid et øjebliksbillede, som forhåbentlig er retvisende, men det vil aldrig kunne give det fulde billede af en patientens situation,” siger Thomas Maribo.