Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Samarbejde og indflydelse er vejen frem

LEDER // Som formand for Danske Fysioterapeuter er det min opgave at skabe politiske resultater, men jeg gør det altid med jer i ryggen.

Et nyt år begynder normalt i januar. Men 1. april begyndte et nyt kapitel for mig som nyvalgt formand for Danske Fysioterapeuter.

Vi er en forening af mennesker, der ønsker at skabe forandring for andre mennesker. Vi vil gøre en forskel – og vi trives med at se den udvikling, tingene kan have, når vi udøver vores faglighed. Det var baggrunden for, at jeg i sin tid blev fysioterapeut. Det er også baggrunden for, at jeg er politisk valgt.

Som formand ønsker jeg at gøre en forskel. Det vil jeg gøre ved at søge indflydelse på jeres vegne. Velfærdssamfundet er under pres. Politisk er der mere end nogensinde brug for udvikling og forandring. Som fysioterapeuter sidder vi på mange områder med nøglen til at løse samfundets store udfordringer, og som formand for jer vil jeg gå forrest i dialogen med politikerne og skabe markante aftryk på de aftaler, der venter forude.

Rehabilitering og forebyggelse skal være omdrejningspunktet i fremtiden – uanset om vi taler sundhed, beskæftigelse eller det sociale område. Vores faglighed skal vægte tungt, fordi det, vi kan, både gavner borgere, patienter og samfund. Men vi skal også gøre det for vores egen skyld og stå ved, at vi også har krav på gode løn- og arbejdsvilkår, der matcher den værdi, vi skaber.

Opgaven bliver ikke let. Men ved at stå sammen som forening om vores stærke budskaber og visioner for Velfærdsdanmark kan vi komme rigtig langt – og skabe resultater. Som formand for Danske Fysioterapeuter er det min opgave at skabe politiske resultater, men jeg gør det altid med jer i ryggen.

Mit fokus i alt, jeg gør, vil altid være på, hvad der tjener fysioterapeuterne – hvad der tjener medlemmerne bedst. Der vil opstå dilemmaer, udfordringer og uenigheder undervejs, men sammen vil vi finde den rigtige vej at gå. Det er jeg ganske overbevist om. Tak for jeres tillid ved formandsvalget – jeg vil gøre alt for at leve op til forventningerne.