Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny formand: Fysioterapien skal sættes fri

INTERVIEW // Som fysioterapeut brænder hun for at skabe forandring i folks liv, og som formand vil hun udvikle foreningen. Mød Jeanette Præstegaard, der mener, at der ikke er én opskrift på god fysioterapi.
"Jeg opdagede, at jeg gennem det fagpolitiske kunne gøre en forskel i andre menneskers arbejdsliv, og at min indignation var en stærk drivkraft for at skabe forandring. Jeg er stadig drevet af et ønske om at skabe de nødvendige forandringer – både når det gælder fysioterapeuter og fysioterapiens status i samfundet,” siger Jeanette Præstegaard. Foto: Linda Johansen.

Jeanette Præstegaard ser glad og lettet ud, da Fysioterapeuten møder hende få dage efter, hun blev valgt til ny formand for foreningen efter et tæt kampvalg.

“Ja, jeg er virkelig glad – og har virkelig travlt,” bekræfter hun. Den 1. april blev hun formand for 16.230 medlemmer af Danske Fysioterapeuter, men på tidspunktet for interviewet er hun midt i at afvikle sit gamle job. Hun kommer direkte fra et møde om, hvordan hun hurtigt kan give sine opgaver som docent i rehabilitering og palliation på Professionshøjskolen Absalon videre. Siden 1996 har hun undervist og bygget en forskerkarriere op – og ved siden af været politisk aktiv i Danske Fysioterapeuter. Jeanette Præstegaard tabte valget om formandsposten i 2018. Men hun stillede op igen i 2021 og vandt denne gang med et løfte om forandring.

“Når jeg har sat mig noget for, på mine egne eller min gruppes vegne, så kommer det i mål. Uanset om det er et projekt, der driller, eller deadlines, der ikke bliver overholdt. Men så siger jeg: “Det må vi finde ud af, så må vi skubbe nogle ting, så det lykkes,” siger Jeanette Præstegaard.

Da diskussionerne undervejs i valgkampen blev intense, valgte hun også en pragmatisk tilgang.

“Jeg inviterede på kaffe, og det var dejligt, at folk sagde ja. Vi var enige om flere ting. For eksempel at formanden ikke bestemmer alt, og det var en stor fælles forståelse at nå. Det er flertallet i repræsentantskabet, der bestemmer. En formand sætter en retning, men skal jo have andre med for at noget kan besluttes,” siger hun.

Elsker at undervise

På Absalon i Roskilde var hun den første forsker i fysioterapi, der blev ansat. Hun fik udleveret en computer og gik i gang med at bygge et forskermiljø op. I dag har centeret tre docenter.

Interessen for undervisning fik Jeanette Præstegaard kort tid efter sin uddannelse. Hendes første job var en projektstilling på et plejecenter.

“De ældre sad for stille, syntes en ledende fysioterapeut på stedet. Hun ville gerne have en ny fysioterapeut, der kunne undervise plejeassistenterne i at tilbyde borgerne bevægelse. Det, syntes jeg, var fedt, og det gav mig undervisningserfaring på det faglige felt. Tidligere havde jeg været gymnastiklærer i Stenløse Gymnastikforening i årevis.”

Så hun sprang til, da der i 1996 kom en stilling som underviser på Fysioterapeutskolen København.

“Det var så fedt, og jeg var meget glad for det job. Jeg elskede at undervise og forberede mig, være sammen med de studerende og samarbejde med mine kollegaer om at lave den bedst mulige undervisning. I min tid som underviser flyttede vi os fra den guru-inspirerede tilgang til evidensbaseret fysioterapi. En fantastisk rejse” fortæller hun. Samtidig har Jeanette været medforfatter på flere lærebogskapitler og deltaget i udviklingen af den kliniske ræsonneringsmodel, som anvendes på grunduddannelserne.

Karrieren fortsatte med en mastergrad, en doktorafhandling på universitetet i Lund og flere ansættelser som underviser og forsker.

Interview-Jeanette-main2.jpg
Den 1. april blev Jeanette Præstegaard formand for 16.230 medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Foto: Linda Johansen.

Nysgerrighed giver energi

Jeanette Præstegaard har interesseret sig for samfund, politik og fagpolitik lige siden hun var ung. Løn og arbejdsvilkår skal være i orden, mener hun, og hun blev harm, da hun for år tilbage talte med en god fysioterapeutkollega, der var blevet ansat på alt for ringe vilkår. Det fagpolitiske arbejde tog hun fat på i 2002 og har været aktiv i Danske Fysioterapeuter lige siden.

“Jeg opdagede, at jeg gennem det fagpolitiske kunne gøre en forskel i andre menneskers arbejdsliv, og at min indignation var en stærk drivkraft for at skabe forandring. Jeg er stadig drevet af et ønske om at skabe de nødvendige forandringer – både når det gælder fysioterapeuter og fysioterapiens status i samfundet,” siger Jeanette Præstegaard.

Hendes første uddannelse var cand.polit., et valg hun tog på baggrund af sine oplevelser som ung i Nigeria.

“I udlandet får man øjnene op for egne samfundskonstruktioner, og at bo i Afrika i teenageårene åbnede mine øjne for de muligheder, min familie havde og de muligheder, afrikanerne havde. Der blev jeg politisk vakt. Men cand.polit.-studiet var nok for matematisk til mig. Det handlede meget om makroøkonomi, og jeg var mere optaget af det politiske, så jeg stoppede igen.”

Jeanette Præstegaard blev født i Calcutta i Indien, hvor hendes far var dansk konsul og ansat i SAS.

Jeanette-Præstegaard-interview.jpg“Jeg er barn af to helt almindelige jyske forældre, som på mange måder var mønsterbrydere,” fortæller hun. Forældrene var børn af arbejderklassen og endte med at bevæge sig hjemmevant på de bonede gulve.

“I min familie har vi altid været nysgerrige på mennesker. Jeg har boet i Indien, Singapore, Sverige og Nigeria som barn og ung og har haft en læring med mig om at møde mennesker i mange kulturer. Høj som lav. Det er i høj grad mine forældre, der har præget mig til at blive den person, jeg er i dag,” siger Jeanette Præstegaard.

Adspurgt hvordan hun tror, andre vil karakterisere hende, svarer hun: Imødekommende. Ærlig. Handlekraftig. Modig. En stille reformist, der tror på traditioner, men også godt kan lide at spørge: Kan det her ikke gøres på en anden måde? Energien får hun fra sin nysgerrighed:

“Jeg er født nysgerrig på andre, på en anden måde at være på, på det svære. Jeg motiveres meget af at gøre noget, som ikke er normen. De færreste fysioterapeuter underviser og forsker, og dem, der forsker, gør det i høj grad inden for det kvantitative felt. Jeg gør det i det kvalitative. Jeg er optaget af det relationelle og det sociologiske spil mellem mennesker.”

Der er ikke én opskrift på fysioterapi

Fysioterapeut blev hun i 1991. Hvorfor?

“Jeg ville skabe en forandring i folks liv. Være med på en rejse i kortere eller længere tid for at give det enkelte menneske et liv i mindre smerte, med mere bevægelse og større glæde.”

Nu vil hun skabe forandring i Danske Fysioterapeuter sammen med medlemmer og samarbejdspartnere. Forandringen skal føre til bedre vilkår for fysioterapeuter og til, at fysioterapi i langt højere grad finder vej til rehabilitering, forebyggelse og behandling af befolkningen. Og det er vel at mærke fysioterapeuterne selv, der skal definere faget. Fysioterapien skal sættes fri. Det erkendte Jeanette Præstegaard, da hun under arbejdet med sin doktorafhandling interviewede en række fysioterapeuter.

“Jeg spurgte: “Hvad er der sket, når du har haft et forløb, hvor du bagefter har tænkt: det her er første klasses fysioterapi?” Jeg hørte de mange fortællinger og konkluderede, at det, der afgør sagen, ikke er én størrelse, det er tusind størrelser. Fysioterapi kan forstås meget bredt og er afhængig af konteksten. Der er ikke én opskrift på god fysioterapi.”